Är du redo för 

Agneta?

Gör vårt quiz och få veta svaret

Välkommen till Agnetas Quiz testet

Detta qiuiz är till för att lära känna Agneta

Testet är en första steg i att utvärdera din organisations beredskap för en extern Vd. Resultaten kan hjälpa dig att fatta en välgrundad beslut om huruvida det är dags att gå vidare med rekryteringsprocessen eller om det finns områden som behöver förbättras först.


Fyll i uppgifterna nedan för att se dina resultat och få tips och råd.