artikel

Att motivera människor

ATT MOTIVERA MÄNNISKOR |

Det skapar motivation:

Sedd, hörd, behövd

– Viktigast för människors motivation är att de blir sedda, hörda och känner sig behövda. Motivation skapar framgång. Oavsett om det handlar om fotbollslaget, det globala börsbolaget, skolklassen eller det ägarledda småföretaget. Det vet alla. Det är ingen nyhet. Den stora frågan är vad det är som gör att medarbetarna i en organisation blir motiverade.

– Det är jätteenkelt, säger Anders Lugn. Du frågar dem. Då får du svaret.

Han har i seminarier de senaste åren frågat sammanlagt fler än ett tusen personer om vad som gör dem motiverade och engagerade i jobbet.

– Det spännande är att svaren blir så likartade, oavsett vilken bransch det handlar om. Det må vara metallarbetare, poliser, snickare, läkare, tekniker eller vad som helst. På de tre första platserna bland viktiga motivationsfaktorer kommer Sedd, Hörd, Behövd.

Anders Lugns metod ser ut så här:

Han samlar en grupp medarbetare till ett seminarium under rubriken ”Motivation är viktigare än resurser”. Målet är att ta fram en tidsatt och prioriterad handlingsplan för förbättrad motivation.

Varje person får en tuschpenna och ett Post-It-block. Den fråga som ställs är: ”Vad är det som gör dig motiverad och engagerad på jobbet?”

Var för sig skriver deltagarna ett nyckelord per Post-It-lapp. Det görs anonymt och man får använda så många lappar man vill.

– Under tiden går jag runt och samlar ihop lapparna och sätter upp dem på en white-bord eller på väggen. Jag börjar redan då gruppera lapparna i olika huvudområden, exempelvis Arbetsmiljö, Personlig utveckling, Lön och Ledarskap.

– När alla ord är skrivna tittar vi tillsammans igenom lapparna på tavlan och fortsätter sortera dem efter ämnen. Hur lång tid det tar beror på gruppens storlek, men inom en halvtimme brukar gruppen enas runt sju till åtta faktorer som är kritiska för motivationen. Det är där Sedd, Hörd och Behövd hamnar i topp.

Sedan går man vidare med frågan: ”Vad är det viktigast att vi gör nu för att skapa bättre förutsättningar för hög motivation?”

– Den största vinsten med en sådan här process är att man snabbt når samsyn om vad som är viktigast att göra, säger Anders Lugn. Alla ser också att vi på arbetsplatsen har ett gemensamt ansvar för att alla blir sedda, hörda och känner sig behövda. Det är inte bara ett ledaransvar. Det är ett medarbetaransvar.

Till minne av Anders Lugn, som var en fantastisk människa.