ÄGARDIREKTIV | Chair

Vi på Chair fick förtroendet att bistå Dayspring i framtagandet av ett nytt ägardirektiv samt rekrytering av en ny styrelseordförande. Läs mer om deras syn på samarbetet här.