Rådgivning till ägare | Chair

Vi engagerades med uppdraget att agera rådgivare till en ägargrupp om 6 ägare inför rekryteringen av Extern VD till företaget. Uppdraget innebar att ge dem råd inför rekryteringen av Extern VD. Vad behövde man förbereda innan en rekryteringsprocess påbörjades.