Rådgivning till ägare inför rekrytering av extern VD | Chair

Vi agerade som rådgivare till en ägarkonstellation som stod inför utmaningen att rekrytera en Extern VD. Uppdraget landade i att man beslutade att se över sitt ägardirektiv samt tydliggöra sina ägarroller. Det innebär även att konkretisera vilka operativa roller ägarna skulle ha i framtiden när den nya VDn skulle tillträda.