Coach till extern VD i Göteborg | Chair

Vi engagerades som VD-coach när ett ägarlett företag rekryterat en ny VD. Uppdraget innebar att hjälpa den nya VDn i arbetet med en nulägesanalys, resonera fram riktlinjer för önskat läge och coacha VD mot det uppsatta målet. Uppdraget pågick under 6 månader.