Förberedande VD för bolag inom FMCG i Kungsbacka | Chair

Vi engagerades i rollen som förberedande VD för ett bolag inom handel med konsumentvaror. Uppdraget var att initialt leda företaget i transformeringen från ägarlett till ägarstyrt i syfte att förbereda bolaget till nästa nivå samt förbereda en extern VD. Uppdraget innebar att skapa en viss struktur för en permanent extern VD samt att coacha ägaren att släppa taget. Arbetet innehöll bland annat utveckling av affärsplan, it-migrering, organisationsstruktur, kompetensväxling, kategorikartläggning, kommunikation och strukturering av ekonomirapporteringen samt planering inför affärssystemsbyte.