Förberedande VD i Halmstad | Chair

Vi engagerades som Förberedande VD för ett industriföretag i Halmstad. Uppdrag pågick under 6 månader och innebar förändringsledning och ägarrådgivning. Uppdraget resulterade i en internrekrytering blev en lyckad lösning för alla parter. Idag är Chair kvar som rådgivare till både VD och ägare.