Förberedande VD inom B2B i Stockholm | Chair

Vi anlitades som förberedande vice VD på ett företag i Stockholm. Uppdraget innefattade att förbereda organisationen på en permanent extern VD genom bland annat coachning av ägarna på plats. Uppdraget innefattade även strategiska insatser, som exempelvis att arbeta fram mål och strategier för att nå dessa samt kommunicera ut och förankra dessa i organisationen. Inom ramen för uppdraget gjorde vi även en organisationsförändring som innebar förtydligande kring ansvarsfördelning och befogenheter, samt utvecklade nya rutiner.