Framtagande av nytt ägardirektiv | Chair

Vi engagerades i upprättandet av ett ägardirektiv för ett bolag i en koncern, delvis noterat på börsen. Uppdraget innefattade workshop samt intervjuer med ägare för att urskilja deras önskade vilja. Viljorna enades sedan i ett ägardirektiv.