Processledare inför framtagande av ett ägardirektiv | Chair


Chair engagerades som processledare till en grupp ägare som stod i begrepp att ta fram ett eget ägardirektiv men vill ha guidning och frågeställningarna. Frågor skickades ut innan och workshopen genomfördes på plats hos kund.