Utvärdering av affärsmodell för koncern B2C i Göteborg | Chair

Utvärdering av affärsmodell för koncern inom retail i Göteborg

Vi anlitades av styrelsen för en koncern inom retail med affärsområden såsom grossist och butiksverksamhet. Vår uppgift var att göra en utvärdering av nuvarande affärsmodell samt ge rekommendationer till styrelsen. Uppdraget ledde till att vi skapade en ny strategi för verksamheten och, som en konsekvens av denna, en omfattande och nödvändig kompetensväxling. Under en period tog vi även operativt över interimrollen som Retailchef. Idag agerar vi som rådgivare åt nytillträdd Retailchef samt koncern VD.