Culture eats strategy but size eats culture… | Chair

Culture eats strategy but size eats culture…

Du har säkert hört uttrycket ”culture eats strategy for breakfast ” myntat av Peter Drucker, berömd management konsult och författare.  Han menade att strategi är viktigt, men att den  förblir bläck på papper om organisationen inte samtidigt har medarbetare som är motiverade och engagerade och tar ansvar för att uppnå önskade resultat.  Kulturen i företaget avgör hur mycket och på vilket sätt planerna blir genomförda.

I ett nystartat, mindre företag är det relativt lätt för ägaren att säkerställa att den kultur och värderingar företaget ska vila på lever och frodas. Ofta för att ägaren själv är operativ och är en förebild för kulturen genom sitt agerande.  Men i takt med att företaget växer och fler och fler medarbetare börjar finns risken att den önskade företagskulturen blir otydlig och börjar utvecklas åt fel håll.

Samma risk uppstår – om än mer tydligt- vid företagsuppköp eller sammanslagningar av företag. Ofta blir uppköpet inte så lönsamt som analysen inför köpet visade. Nästan alltid beror det på att man undervärderat de mjuka faktorerna såsom hur de båda kulturerna ska utvecklas tillsammans.

I boken It´s the manager (Gallup Inc 2019), som är baserad på deras största globala studie om framtidens arbete, skriver de bland annat att ”Kulturen avgör ditt varumärke; hur kunder och medarbetare ser på ditt företag” och att ”Kultur har en direkt, mätbar effekt på resultatet”.  I Gallups stora rapport från 2017 redovisar de att 14 % av medarbetare i Sverige är engagerade. Resten är oengagerade (75%) eller aktivt oengagerade (11%). Tänk om 14% kunde öka till 20%, eller mer – vad vore möjligt då?

En kultur i världsklass inspirerar dina bästa medarbetare att skapa en överlägsen kundupplevelse. De uppmanar företagsledare att ställa sig följande tre frågor:

  • Hur väl samverkar företagets syfte ( ert WHY ) , varumärke och kultur?
  • Hur tydligt är ert syfte för medarbetarna och kunderna?
  • Är era medarbetare engagerade i kulturen?

Vad är nuläget i er företagskultur? Hur skulle ni önska att den var?

Står ni inför stark tillväxt eller ett uppköp och saknar en plan för hur ni bibehåller eller utvecklar önskad företagskultur?

Kontakta oss gärna. Vi älskar att frigöra potentialen som finns i ägarledda företag!

 

Tillbaka till alla blogginlägg