Effektivisering genom aktivt styrelsearbete | Chair

Effektivisering genom aktivt styrelsearbete

Att anta rollen som extern vd i ett ägarlett företag där en av huvudägarna har suttit som vd och är kvar operativt i företaget är en utmanande uppgift för vilken rutinerad ledare som helst. Ett lyckat vd-byte med rätt person och en väl förberedd ägare är en positiv och värdeskapande förändring i bolaget. Ett misslyckat vd-byte kan å andra sidan få en stor negativ effekt på tillväxten och värdeutvecklingen i bolaget.
En viktig framgångsfaktor för att lyckas med tillsättandet av en extern vd är att det finns ett aktivt och professionellt styrelsearbete på plats.

Särdragen hos det ägarledda företagets styrelse

Styrelsearbetet i börsnoterade kontra ägarledda bolag skiljer sig en del åt. Till exempel är det ganska vanligt att ägaren är representerad i ett ägarlett företag medan ägarkretsen sällan är representerad i börsnoterade styrelser. I ägarledda bolag är styrelsen ofta mer rådgivande till skillnad från börsnoterade där den är mer exekutiv.

Styrelsens sammansättning vital

En sund styrelsesammansättning i ett ägarlett bolag har en bra mix av externa och interna styrelserepresentanter samt även en blandning av både kompetens och personligheter. Externa är viktiga i det här sammanhanget för att de förhoppningsvis tillför ny kompetens och vågar utmana ”gamla sanningar”. De är också ett viktigt bollplank till den externa vd:n, men har även den centrala uppgiften att hålla isär operativa- och styrelsefrågor som annars lätt har en tendens att flyta in i varandra.

Som ägare ska man helst inte välja de som stryker medhårs och säger de saker du som ägare vill höra. Kandidaterna ska ha integritet, mod och kunna förhålla sig sakligt objektiva och se till bolagets bästa – även om det kan innebära att trampa på en och annan öm tå ibland…

Arbeta i styrelsen

Alldeles för många ägarledda bolag har en pappersdrake som styrelse.
Färre har aktiverat och formaliserat styrelsearbetet. Anledningarna är flera, enligt en undersökning gjord 2016 av Chair Management*, där de fem främsta är:

1) Oro för att det tar för mycket tid och det blir för lite gjort (d.v.s. dyrt).
2) Osäkerhet på ”hur man gör” och rädsla för att blotta sina tillkortakommanden.
3) Känsla av att tappa kontrollen över sitt bolag.
4) Rädsla för vad som kan ”hittas bakom skåpsluckorna”.
5) Bristande kunskap i vad det kan tillföra företaget med ett aktivt styrelsearbete.

Begreppet ”sitta” i en styrelse är djupt rotat när det egentligen borde vara mer praxis att uttrycka sig att man arbetar i en styrelse. För det är ett jobb precis som vilket annat som helst.

Att ha personer i styrelsen med rätt kompetens och attityd som engagerar sig i företaget är en låg investering, och ofta det extra energitillskott som ett företag – oavsett om det har extern vd eller inte – behöver för att utvecklas och ta nästa steg. Liksom en extern vd ska dessa personer väljas med omsorg. De ska vara där av rätt skäl; kompetens, engagemang och intresse i bolaget, inte för att få en stämpel i sitt CV.

Tycker man att tröskeln känns hög så kan man ta det i mindre steg. Dessa skulle kunna vara:

  • Utse ett bollplank, en ”storebror” eller ”storasyster” att rådfråga och som har den uttalade rollen att finnas där för dig vid behov.
    • Skapa ett advisory board av kloka människor utan de formella kraven som en registrerad styrelse kräver.
    • Tillsätta en styrelseordförande som ett första steg till en formaliserad styrelse och som samtidigt kan agera bollplank mellan möten.

Oavsett vad du gör så rekommenderar jag dig att ta första steget. Det kommer både du och företaget att växa på. Risken är annars att man till slut väljer att inte göra något och företaget står kvar i startblocket medan mer proaktiva konkurrenter springer förbi.

För kom ihåg, det finns bara utveckling eller avveckling. Och står du kvar i startblocket för länge och saknar ”sense of urgency” finns det en risk att ditt företag får en avvecklingsresa. Och du står kvar och undrar vad som hände…

*Baserad på 20 djupintervjuer med ägare 2016

Tillbaka till alla blogginlägg