Gen förklarar entreprenörers likheter | Chair

Gen förklarar entreprenörers likheter

Det finns många som någon gång har längtat efter att starta ett företag. En del får den innovativa idén som gör att de vågar starta. Efter ett tag blir det tuffare än förväntat. Vid DNA Behavior International har forskare undersökt om företagare föds med entreprenörsgener eller om det är något som utvecklas. Svaret är: Det är genetiskt. Undersökningen baseras på 250 entreprenörer som har byggt upp bolag med en årlig omsättning på minst en miljon amerikanska dollar. Gemensamt för entreprenörer är att de har liknande karaktärsdrag, de är kreativa i att de inte tänker som alla andra. Förmågan att hantera motgångar framgångsrikt är också en egenskap som utmärker entreprenörer. Likheterna i hur entreprenörer tänker och agerar tyder på att det finns ett genetiskt samband, menar forskarna.

Det räcker inte bara med att ha en entreprenörsgen. Utan det börjar med att du är medveten om och har en plan för dessa nyckelområden:

  1. Självmedveten – du har en klar bild över dina styrkor och svagheter, vad det är som motiverar dig m.m.
  2. Hitta din passion – du har ett mål och en dröm du alltid kommer kämpa för, även när motgångar kommer. Många faller på att de ger upp för tidigt.
  3. Se till att världen är redo för din affärsidé – varför behöver världen din idé? Omvärldsanalys och research är avgörande för att hitta behoven som behöver fyllas.
  4. Förbered dig själv – du är medveten om riskerna med finansiella investeringar, införstådd med att ditt liv kan förändras.
  5. Anställ rätt personer – i längden kommer du inte klara av att göra allt själv, du har inte alla talanger och färdigheter som behövs.

Viktiga egenskaper för företagare

Bara för att man föds med en entreprenörsgen, behöver det inte innebära att karriärsresan blir enkel. Företagare som lyckas tenderar att ha följande egenskaper:

Uthållig – uppnår resultat genom att hantera motgångar och snabbt tar rationella åtgärder.
Risktagare – vågar ta risker och tolererar förluster.
Kreativ – har innovativa idéer och strävar efter konstant utveckling.
Fokuserad – har alltid målet i sikte, är ambitiös och konkurrenskraftig.
Karismatisk – har förmågan att inspirera människor att följa en.

Ju större företag som byggts upp, ju tydligare kan man se dessa egenskaper hos ledaren. Hos kvinnor utmärker sig inte dessa egenskaper lika starkt som hos män. Enligt den här undersökningen är kvinnor istället framstående i att bygga relationer och starka visioner hos sina medarbetare.

Även om inte alla föds med en entreprenörsgen, föds vi alla med olika talanger och egenskaper. Nyckeln till att nå framgång ligger i att vara medveten om sin personlighet och hantera den på ett bra sätt.

Tillbaka till alla blogginlägg