Kalix Tele24 om att rekrytera en extern VD | Chair

Kalix Tele24 om att rekrytera en extern VD

Att ta in en extern VD är en stor förändring för ägarna, och förberedelseprocessen tar tid. Chair Management har pratat med Kristian och Åsa från Kalix Tele24 som 2010 bestämde sig för att ta ett steg tillbaka från den operativa verksamheten och på heltid ägna sig åt att vara ägare. Det var dags för en extern VD.

 

 

Både Åsa och Kristian var medvetna om att processen var både tidskrävande och inte helt smärtfri. Kristian menar att hans kunskap från tidigare arbete som extern VD var till stor hjälp under processen, men en minst lika viktig framgångsnyckel var att den nya VDns ambitioner och värderingar överensstämde med den nya ägarnas.

När vi frågar Kristian hur den två år långa förberedelse- och rekryteringsprocessen har gått, säger han att den dagliga kommunikationen med ledningsgruppen har varit svårast att släppa taget om. Att helhjärtat våga ”släppa taget” är också det viktigaste rådet Kristian vill ge till ägare som ska gå igenom samma process.

Förutom att ägare och VD bör vara medvetna om respektive förväntningar måste VDn prioritera att lära känna företagskulturen och vinna medarbetarnas förtroende. Åsa och Kristian lade mycket tid på att förbereda den externa VDn på företagets kultur och värderingar under rekryteringen. Nu äger de företaget på distans, och har kontinuerliga avstämningar med den nya VDn drygt en gång per månad.

Tillbaka till alla blogginlägg