Intervju: Dayspring | Chair

Intervju: Dayspring

Kundcase: Ägardirektiv och Styrelserekrytering

Dayspring är ett starkt värderingsstyrt företag som visar vägen till ett samhällsbyggande som kommande generationer ska kunna tacka oss för. Vi på Chair fick förtroendet att bistå dem i framtagandet av ett nytt ägardirektiv samt rekrytering av en ny styrelseordförande. Vi passade på att få en intervju med ägarna efter genomförandet – nyfiken på att höra, hur deras bild av samarbetet.

 

Intervju:

Hur kom ni kontakt med Chair Management?

– Vi gick utbildningen på Västsvenska Handelskammaren från ägarlett till ägarstyrt där Agneta Olsson var lärare. En utbildning som gav oss en hel del insikter och det blev påtagligt vad vi behövde ta tag i då utbildningen var väldigt konkret.

Varför anlitade ni Chair?

– I steg 1 behövde vi hjälp med att uppdatera vårt ägardirektiv. Vi hade gjort den processen tidigare men kände att vi behövde nytt blod på vår förändringsresa. Att valet föll på Chair var för att de hade både teori och praktisk erfarenhet, både vad gäller framgång och fallgropar. Det kändes värdefullt att ha den kompetensen när vi valde samarbetspartner.

När ägardirektivet var slutfört önskade ni hjälp med rekryteringen av styrelseordförande – hur kom det sig att ni valde Chair Management?

– Först av allt hade man under ägardirektivsprocessen byggt upp ett förtroende genom att göra ett ”jäkligt” bra jobb. Genom den processen blev Chair väl insatta i hela ägarstrukturen samt organisationen och förstod på djupet vad Dayspring verkligen behövde på lång sikt. Genom att ha gjort ägardirektivsprocessen fick styrelserekryteringen en flygande start.

Vilka var era förväntningar på Chair Management?

– Vad gällde ägardirektivet hade vi en förhoppning att det skulle ge oss flera parametrar och ett bredare perspektiv. Och det blev det verkligen. Teamet från Chair satt ord på våra tankar vi inte lyckades fånga själva. Vi gillade att de under workshopen turades om att ställa samma fråga från två olika perspektiv tills vi gick i mål med svaret. De hade ett påtagligt driv samtidigt som de hade stor respekt att det var en process för oss som ägare. Det blev sammantaget en väldigt kraftfull process med slutresultat ett ägardirektiv vi bottnade i och som gav oss en tydlig riktning framåt.

– Vad gällde styrelserekrytering hade vi en förhoppning att Chair skulle hitta kandidater vi själva inte ens hade tänkt på och helst lite olika profiler med Chairs ”annorlundatänk”. Resultatet blev en spännande palett av olika kompetenser och där i princip alla hade kunnat fungera väl. Vi fick ett ”smörgåsbord av kandidater vi inte skulle kommit på själva vilket vi verkligen gillade.

Varför tyckte ni om att arbeta med Chair?

– Chair är väldigt engagerade och enkla att jobba med. De gör det svåra enkelt samtidigt som de inte är rädda för att utmana. Materialet som presenterades för styrelsekandidaterna överträffade alla förväntningar.

Hur skapade Chair värde för dig som kund?

– De tog på sig ett utifrån perspektiv och hade en blick av vad som skapade värde i bolaget som var väldigt nyttig för oss ägare. Den tydliga riktningen vi fick genom ägardirektivet har skapat en röd tråd genom alla processer och dokument ända ner på måndagsavstämningar. Målen i ägardirektivet genomsyrar hela organisationen. Och ett riktigt bra ägardirektiv och en handplockad styrelsesammansättning är kärnan för bolagets framgång. Allt blir lite lättare helt enkelt.

Rekommenderar du andra ägare att använda Chair Management?

– Absolut! – alla dagar i veckan. Just turordningen att ta ägardirektivet först och styrelseordförande i nästa steg har varit en stor styrka i deras erbjudande. Vi kan varmt rekommendera dem till ägare som vill utveckla sina bolag.

Tillbaka till alla blogginlägg