Kundcase 360°analys - Corporate Apartments | Chair

Kundcase 360°analys – Corporate Apartments

Kundintervju

Sara Dennås Ägare
Corporate Apartments Swedrent AB

Sara Dennås, 31 år, är delägare och VD för Corporate Apartments-gruppen. Huvudverksamheten Corporate Apartments hyr ut hus och lägenheter till företag inom byggbranschen som behöver boende till sin personal. Bolaget omsätter cirka 60 mkr och har en hög tillväxttakt.

Vart befinner ni er på er tillväxtresa?

”Vi är fortfarande i expansionsfas där en stor utmaning är att alla ska dra åt samma håll. Det är viktigt att organisationen inte utsätts för onödiga slitningar och att vi får med oss kulturen i takt med att vi växer.”

Varför tog du kontakt med Chair?

”Jag var på en utbildning med Veckans Affärer på temat: Skala upp företaget, från ägarlett till ägarstyrt. Jag hade egentligen inte tänkt på att det finns managementbolag som arbetar med ägarstyrning för små och medelstora firmor och som är inriktade på just ägarledda företag.

Det finns många större managementföretag som jobbar med storbolag och som är duktiga på att rationalisera och effektivisera enbart med hjälp av nyckeltal och nedläggningar. Chair Management hade ett annat angreppsätt med fokus på utveckling både av oss som ägare och bolaget vilket lockade mig. Sedan ville jag höja nivån och få verktygen att göra bolaget mer ägarstyrt, vilket jag har förstått är Chairs kärnkompetens.”

 

Vilka var era förväntningar på Chair?

Höga! Om jag ska vara ärlig, ansåg jag att jag har ganska bra koll på verksamheten redan. Vi jobbar ständigt med utvecklings- och förbättringsfrågor, och vi är en mycket förändringsbenägen organisation. Men, jag inser också att jag har begränsad erfarenhet av kraftig bolagsexpansion, så jag hoppades att jag skulle få chansen att dra lärdom av andras kunskaper och insikter, och samtidigt förhoppningsvis få ett kvitto på att jag själv inte var helt av banan. Chair motsvarade mina förväntningar och kom in med ett externt perspektiv med särskilt fokus på de långsiktiga frågorna.

Vilka var de största ”aha-upplevelserna” efter genomförd 360°-analys?

1)    Det var intressant och nyttigt att få en utomstående bedömning kring hur vi förhåller oss till konkurrenter i branschen.

2)    Även om jag som ledare tycker att jag kommunicerar kring vissa frågor och strategier, blev det uppenbart att även sånt som jag trodde var tydligt uttalat och ”avklarat”, inte hade uppfattats av alla. Många av värderingarna sitter också i väggarna, men finns inte nedskrivna eller formellt presenterade. Det tar jag med mig, och ska se till att arbeta mer visuellt framöver.

Varför tyckte du om att arbeta med Chair?

  1. De var professionella, tillgängliga, mänskliga och okomplicerade att arbeta med.
  2. De hade relevant erfarenhet som kom till nytta.
  3. Jag gillade att alla delar – ägarviljan, strategier, konkurrenter, varumärkespositionering, medarbetarperspektivet samt en finansiell analys – kom i ett snyggt sammanfattat paket i slutleveransen.

Hur skapade Chair värde för dig som kund?

”Slutrapporten blev en fantastisk karta för 2020. Med den som bas håller vi just nu på att sätta ihop ett par olika projektgrupper som ska arbeta med utvalda delar under året.”

Dina råd till ägare som vill utveckla sina företag?

”Det är viktigt man verkligen vågar prata öppet inom ägargruppen. Vad vill jag? Både med bolaget men även privat. Vad är viktigt för mig? Vad är inte viktigt för mig? Jag kan varmt rekommendera att man löpande diskuterar ägarfrågor med varandra. Det kan vara alltifrån var man befinner sig i livet och värderingar, till hur man mår. Det samtalet sker bäst spontant och helst återkommande, eftersom det skapar en god ägarharmoni och gör att man kan hantera eventuella intressekonflikter innan det är försent.

 

En sista fråga, rekommenderar du andra ägare att göra en 360°-analys med Chair?

”Ja, om de är nyfikna på att veta mer om sitt bolag och vill ta ett helhetsgrepp på förbättringssidan”

 

Vi på Chair tackar Sara för ett fantastiskt jobb med sitt bolag och önskar henne stort lycka till.

Ps, vi sa väl att hon bara är 31 år? 😉

Tillbaka till alla blogginlägg