Kundcase Ägardirektiv - Thuressons | Chair

Kundcase Ägardirektiv – Thuressons

Thuressons är ett framåtblickande företag inom den gröna sektorn som gått från att vara ett familjeföretag till att bli ett partnerägt företag. Chair fick förmånen att vara med i processen att ta fram ett ägardirektiv som ett steg i att maximera samarbetet inom ägar-trion. Efter avslutat uppdrag intervjuades Thuressons CFO och delägare, Emma Jidefur. 

 

Berätta kort om ert företag?

Vi är ett företag beläget på Öland som på ett hållbart sätt producerar och levererar högkvalitativa ägg. Vi arbetar med hela värdekedjan, från nykläckt kyckling till färdigförpackade ägg och har branscherfarenhet i generationer. Tillsammans med våra kompanjoner inom Stjärnägg levererar vi färska ägg till butiker och restauranger över hela landet.

 

Vart är ni i er tillväxtresa?

Bolaget har drivits i generationer av familjen Thuresson, men sedan 2018 har ägandet breddats, och Agne Thuressons har nu fått två nya kompanjoner i mig och Joacim Furuhammar. I och med vår nya ägarkonstellation behövde vi uppdatera vår vision och mission och se över vår kultur och våra värderingar för att skapa rätt förutsättningar. Vi har påbörjat en spännande resa och det känns tryggt att vi bollat och förankrat dessa viktiga frågor, så vi vet vart vi vill med bolaget och dess verksamhet.

 

Varför tog ni kontakt med Chair?

För att få professionell hjälp att ta fram vårt ägardirektiv.

 

Vilka var era förväntningar på Chair?

Jag hade höga förväntningar när vi anlitade Chair, att få professionell hjälp med ramen och strukturen och för att få mer tydliga gränser mellan våra olika forum, ägare, styrelse och ledningsgrupp.

 

Vad var den största ”aha-upplevelsen”?

Ett ägardirektiv skapar grunden för styrelsens och ledningens strategiska och operativa arbete och gränsdragningen mellan de olika stolarna för att arbeta effektivt är nog den största aha-upplevelsen för mig personligen. Men även att aktivt lyssna på sina kompanjoners drömmar och förväntningar på vår verksamhet gav otroligt mycket inspiration och insikter.

 

Hur hade du sagt att Chair skapar värde för dig som kund?

Chair skapar värde genom att på ett mycket professionellt sätt guida oss igenom processen med vårt ägardirektiv och täcka in bitar vi annars kanske inte tänkt på.

 

Vilket råd vill du ge andra ägare som vill utveckla sina företag?

Det är så lätt att fokusera på operativa och dagliga frågor när du som ägare även sitter i styrelse och ledning. De strategiska frågorna hinns inte med, vilket kan vara förödande. Så mitt råd är att formulera ett ägardirektiv som sätter riktningen och skapar förutsättningar för en lönsam och effektiv verksamhet, inte minst idag när omvärldsfaktorer påverkar företagen i allt större omfattning.

 

Vad är det som är unikt med Chair enligt dig?

Jag gillar drivet, effektiviteten och kompetensen och är mycket nöjd med vårt samarbete.

 

Skulle du rekommendera andra ägare att ta fram ägardirektiv med Chair?

Absolut, ägardirektivet är så pass viktigt och många gånger är det svårt att få till tiden för dessa frågor i vardagen. Så för att ”få det gjort” och få professionell hjälp att göra det riktigt bra, rekommenderar jag att anlita Chair. Chair täcker in alla delar och vi får ett ägardirektiv som skapar riktning för bolaget för lång tid framöver.

 

Stort tack att vi fick vara med på en del av er resa, och stort lycka till i framtiden önskar vi på Chair!

Tillbaka till alla blogginlägg