”Vi går från igår till imorgon” | Chair

”Vi går från igår till imorgon”

Sedan april 2020 har Chair haft nöjet att arbeta med Piwa Food i StenkullenVår expert på plats är Prem Haryana som arbetat inom branschen i många år och tar sig an kunden med stor glädje.  

 

Hur skulle du beskriva din roll som förberedande VD? 

Jag skulle beskriva mig själv som en form av tränare. Jag tränar och coachar Piwa i att förflytta sig från ett ägarlett till ett ägarstyrt bolag. Bolaget genomför en hel del förändringar, som jag initierar och vägleder, inför övergången till ägarstyrt. 
Att förändra arbetssättet praktiskt är förstås en del av rollen men framför allt mentalt. Trots att man jobbat med stor framgång i många år kan man ibland behöva stöd i att ta nästa steg framåt.
Sedan april har vi arbetat med många stora förändringar som påverkar organisationen och att upprätthålla ett bra tempo men ändå se till att ha med alla inblandade är en betydelsefull del i arbetet.

 

Hur har projektet lyckats främja Piwa Foods tillväxtresa? 

Efter att ha pratat med en av medarbetarna fick jag med mig orden: 
– Ni har skapat en förståelse av bolaget inifrån dess kärna, men sett utifrån.

Det är en grundsten i projektet, att just stötta upp inifrån men med värdefulla insikter som bara en extern vy kan geDärigenom har vi även lyckats skapa en framtidstro och engagemang bland personalen genom att driva arbetet fram på ett tydligt sättAtt flytta fokus till det som är viktigast i sammanhanget och prioritera framtiden har varit värdefullt. 

 

Vad bekräftar att du är på rätt spår i den här typen av arbete? 

När man får de där små positiva kommentarerna från personalen som visar att de förstår vad jag försöker göra. Alla måste vara med på båten, det är väldigt viktigt för mig. 
Det som driver mig är att se hur effektiviteten ökar med en god kommunikation och i takt med att hela företaget börjar förstå varför vi genomför de olika förändringarna. 

 

Vilka uppgifter du gett tror du har varit mest givande för Piwa Food? 

När vi går in och förändrar arbetssättet för nyckelelement, som exempelvis budgetfrågor. Budgetprocesser generellt kan ta mycket energi och alla kanske inte alltid förstår varför vissa delar är nödvändiga. Då är det viktigt att engagera alla och öka förståelsen för de olika delarna i processen. Ett uttryck jag gillar är “Vi går från igår till imorgon”. Vi planerar mycket nu för att slippa släcka bränder i framtiden.  

 

Vilka har varit dina största utmaningar? 

Balansgången mellan att introducera information och att organisationen ska hänga med. Hur mycket kan man skjuta in utan att organisationen ramlar omkull men samtidigt hålla ett bra tempo? Vi har klarat oss fint hela vägen, men det är något jag ständigt måste ha i bakhuvudet. Det är en intressant utmaning. Att även coacha ägarna till att formulera sina planer och viljor till konkreta mål tycker jag är en stimulerande uppgift. 

 

Hur har du utvecklats av att arbeta med Piwa Food? 

I rollen som ledare och i kontakt med människor generellt utsätts man konstant för nya situationer som blir lärorika. Varje tillfälle blir unikt och därför känner jag att jag får tillfälle att lära mig något nytt varje dag, i varje ny situationDet tycker jag är positivt. Varje dag man lär sig något nytt är bra dagar.

 

Avslutande kommentarer? 

Piwa har jobbat på ett mycket framgångsrikt sätt i 36 år och kommer att fortsätta att utvecklas. Det jag och Chair har gått in och gjort är att ge verktyg att gå vidare med nya arbetssätt.
Personalen är fantastisk och har hanterat situationen jättebra. Att genomföra den här typen av förändringar utan att få med sig personalen, det går inte, men det känns riktigt bra här.
Jag trivs som fisken i vattnet på det här uppdraget! Piwa har verkligen varit ett nöje att arbeta med och jag ser fram emot att fortsätta att jobba med dem mot att bli helt ägarstyrda. 

 

______________________________ 

Ellinor Claesson
Kommunikatör 

Tillbaka till alla blogginlägg