Vikten av att få alla att dra åt samma håll! | Chair

Vikten av att få alla att dra åt samma håll!

 

 

I många ägarledda företag finns mycket av strukturkapitalet i ägarens huvud. Det bidrar ofta till en snabbhet i beslut, men när organisationer växer riskerar det även att bidra med en otydlighet.

I flera av de uppdragen vi har haft brukar det visa sig att den högsta ledningen har en helt annan bild av vart företaget är påväg kontra anställda i organisationen. Omedvetet uppstår processer och strukturer som inte ligger i linje med varandra och effektiviteten i organisationen minskar. I flera studier av b.la Harvard Business Review visar de på att i organisationer där det finns en gemensam bild av den långsiktiga riktningen ökar return on investment radikalt.

Så hur kan man göra för att få en linje från den övergripande organisationen, ner i olika grupper till individnivå?

  1. En grund är att ta fram en strategisk plattform som tydliggör, mission, vision och kärnvärderingar. Det behöver inte vara avancerat, men blir en förutsättning att kommunicera den långsiktiga riktningen. Framtagandet erbjuder också en chans att som ägare ta sig en funderare, vart vill jag egentligen?
  2. Ett ägardirektiv behöver också finnas på plats. Det dokumentet fångar den långsiktiga ägarambitionen och hjälper framför allt styrelse och VD att ställa in rätt fokus i det strategiska arbete.
  3. Ta extern hjälp! Det är lätt att bli hemmablind i sin egna organisation, speciellt om man har varit verksam länge. Ibland behövs ett nytt par ögon som hjälper till att se vad som behöver skrivas ner, eller där det finns olika uppfattningar om riktning och prioritering. (Dessutom är det ofta lättare att som anställd erkänna för någon extern att man faktiskt inte vet…)

Om vi fick skicka med ett tips till ägarledda bolag så är det att nu och då stämma av, är det tydligt för samtliga i organisationen vad vi ska fokusera på? Stäm av med kontrollfrågor varje år och ha uppföljning om riktningen förändras!

Vill du läsa om hur det gick till när Ingroup genomförde en 360°analys hittar du den här.

Lycka till!

// Team Chair

 

Tillbaka till alla blogginlägg