Vikten av att skriva ett ägardirektiv | Chair

Vikten av att skriva ett ägardirektiv

”Jag trodde vi hade samma förväntningar.” Orden kommer från en delägare i ett mindre bolag som jag intervjuade för ett tag sedan. De två ägarna i bolaget, ansvariga för olika avdelningar i företaget har nu plötsligt skilda uppfattningar om vilken väg som var den rätta att gå med bolaget.

När bolaget startades låg fokus mest på sortiment, produkterna, lokaler och praktiska saker. Och en känsla av att vara sin egen, frihet, att inte bli styrd utan att lägga fokus på att skapa.
Det var full fart framåt och allt kändes solklart. Men gradvis har de olika uppfattningarna hos ägarna blivit allt mer uppenbara. Inte minst för att de har fått olika livssituationer vilket inte är helt ovanligt. Den ena hade blivit pappa och var inne i småbarnfasen och var rätt nöjd som det var att bolaget tuffade på med ok lönsamhet.
Den andra var singel och ville förverkliga sig genom att lyckas med att omsätta 500 mkr och på sikt sälja bolaget.

Jag trodde vi hade samma förväntningar

På frågan om de hade skrivit ner några rader om mål och visioner blev deras svar ett unisont ”nej”. ”Men vi pratade med varandra hur mycket som helst innan starten för 6 år sedan”, fyller den ena delägaren i. Men inget var skriftligt…

Behöver det bli så här? Nej, självklart inte. Okej, verkligheten är inte så enkel. Trycket i det dagliga arbetet gör att framtidsfrågor kommer i skymundan. Rollen att leda bolaget tar all tid. De strategiska frågorna får inte plats.

Med ett gemensamt ägardirektiv kunde det sett annorlunda ut för de två ägarna. Först ska nämnas att det bör finnas ett aktieägaravtal som reglerar det inbördes förhållandet mellan bolagets aktieägare. Innehållet i ett aktieägaravtal kan hållas hemligt för tredje man – det är alltså ägarnas alldeles egna inbördes avtal. Ägardirektivet däremot är ett gemensamt och mer öppet arbetsdokument som används som utgångspunkt för styrelsens arbete och även en potentiell extern VD.  I ett ägardirektiv pekar man ut riktningen, visionen för bolaget. Men även vilka restriktioner och förbehåll man är överens om. Men vad ska då ägardirektivet innehålla? Oavsett företag eller omständighet ger nedanstående punkter en god vägledning.

  1. Vision, mission
  2. Långsiktiga mål
  3. Finansiella mål som tillväxt, lönsamhet och investeringstakt.
  4. Kärnvärden som företagskultur, kundvård, kompetenser och socialt ansvarstagande.
  5. Risktagande, tabun och andra tydliga restriktioner.

Den naturliga mottagaren av direktivet är styrelsen, men i mindre företag sitter man ofta på flera stolar dvs man är ägare, styrelse och ledning. Samtidigt. Ovanstående visar ändå vikten av att skriva ner vilken kurs företaget ska hålla. Även en ensam ägare har anledning att skriva ägardirektiv. Inte bara för att det ska tjäna som målbild utan även behålla fokus i situationer där en delägare eller extern ledamot är på väg in. Eller man dras impulsivt med i nya spännande projekt som den ofta känslomässigt styrda entreprenör man är.

Aktiebolagslagen säger inte ett ord om ägardirektiv. Ännu. Men det kan vara en tidsfråga innan det blir inskrivet även där. En undersökning som Chair Mangement gjorde mars 2018 på 100 bolag i hela Sverige hade endast 10% av dessa ett ägardirektiv nedskrivet. Förvånande många som svarade verkade också vilja simulera att de hade ett vilket genom kontrollfrågor visade sig ej stämma…  Kan man dra slutsatsen många vill men inte vet hur? Eller att man är rädd att blotta sin okunskap? Står prestationsångesten i vägen för Sveriges utveckling?

Ha förtröstan, du är ej ensam och det finns proffs på dessa områden.

Men investera tid i att skriva ett ägardirektiv så spar du mängder av tid i förlängningen.
Det ger en tydlighet som skapar trygghet för dig och resten av bolaget. Tydlighet skapar ett fokus både för dig och dina medarbetare som garanterat kommer att synas i resultat på sista raden. En hjärnforskare sa till mig för ett tag sedan: ”Agneta, för att kunna uppnå sina mål måste man veta vad man vill. Och vet du vad? Det är samtidigt det som är det svåraste.”  Men det går – ta experthjälp utifrån att ställa frågorna och kanske t.om att skriva det för dig men säkerställ att det är dina ord, dina tankar och dina känslor som genomsyrar dokumentet.
För när hjärta, hjärna och mage är i samklang – då skapas magi.

Tillbaka till alla blogginlägg