artikel

BLP Entreprenad

Lena Wallin äger och driver BLP Entreprenad tillsammans med Björn Wallin.
Det centrala erbjudandet utgörs av entreprenader med skyddsrum men man erbjuder även tjänster inom brandskydd och brandsäkerhetslösningar. Chair har under Covid-året 2020 fått förmånen att bidra som externt stöd i deras tillväxtresa.

Var befinner sig BLP på sin företagarresa?  

— Vi är i ständig förändring och utveckling. Vi vill fortsätta att jobba på internt och gasar på rejält. När Covid-19 slog till i mars och jag berättade för vår personal att vi skulle ta in extern hjälp var det nog en och annan som undrade om jag blivit tokig. I värsta coronatider dra på sig mer kostnader?  Men jag tänkte att vi måste fortsätta utvecklas. Vår ambition har varit att kunskapen ska bli mer fristående och inte hållas knuten till nyckelpersoner.  

 
Hur kom det sig att ni valde att anlita Chair?   

— Jag behövde hitta en person som kunde driva företaget vidare. Jag insåg att det inte är så enkelt som att gå till ett rekryteringsföretag utan att det krävdes något mer. När jag googlade runt stötte jag på formuleringen “ägarlett till ägarstyrt” på flera ställen, en formulering som fångade min uppmärksamhet. Den ledde mig vidare till Chair Managenment. Det kändes helt i linje med vad jag funderar över och sättet att förklara hjälpte mig att sortera mina tankar. Vid första kontakt kände jag direkt att vi pratade samma språk, men man behöver ju tid att fundera lite. När en vän frågade: Men vad vill du? svarade jag spontant: “Jag vet vad jag vill göra, jag vill använda mig av Chair!”  

Vad hade du för förväntningar när Chair klev in?   

— Självklart ville jag ha hjälpen att göra bolaget mindre beroende av mig och Björn (ägare) och jag tror inte vi hade klarat det utan extern hjälp.   

Vad upplever du har varit det mesta positiva så här långt?   

— En av de mest positiva punkterna har varit att Chair hjälpt oss att faktiskt genomföra det vi pratat om, skapat struktur och ett högre engagemang hos personalen. Ledningsgruppen är nu aktiv på ett annat sätt. De vet vilken roll de har och vilken betydelse de har för bolaget och en kommande ledare. Andra exempel kan även vara praktiska element som affärsplan, dokumentation, uppdragsbeskrivningar och en ny rutin för medarbetarsamtal.   

Hur hade du sagt att Chair skapar värde för dig som kund?   

— Jag får ett stöd i mina beslut och stöttning i att genomföra dem, med hjälp av rådgivning och metoder. Jag har alltid varit mån om hur vi som företag arbetar med våra mål och vi hade aldrig kommit så här långt utan stöd från Chair. Utöver det har jag även fått hjälp i min personliga utveckling. Att få bekräftat att det man som företagsledare gör är rätt är en viktig pusselbit i att våga gå vidare med sitt beslut.  

Vilket råd vill du ge andra ägare som vill utveckla sina företag?   

— Det är väldigt nyttigt att ta hjälp externt som har ett annat perspektiv. Att få någon med nya insikter och en ny vinkel att titta på verksamheten med kunniga ögon är mycket givande. Någon som kan förbättra företaget utan att vara inne i samma bransch. Det kan vara ovärderligt för en ägare.  

Vad händer härnäst? 

— I min roll snurrar tillvaron otroligt fort, det är väldigt roligt med så mycket på gång. En av de senaste nyheterna inom bolaget är att vi nu har höjt ribban för vår målsättning rejält tack vare Chairs hjälp att inhämta feedback från anställda. 
Ny rekrytering påbörjas efter nyår i syfte att låta någon annan än ägaren driva den operativa utvecklingen så vi istället kan fokusera på andra uppgifter i bolaget. Nu är bolaget redo att ta emot en extern ledare.  

Vi på Chair Management tackar Lena för ett fantastiskt jobb så här långt. Och återigen. Vilket mod att våga i dessa pandemitider.