artikel

Bra att ha eller brådskande?

BRA ATT HA ELLER BRÅDSKANDE?

Prioritera rätt

Nu är det nya året i fullgång, men redan nu kanske du inser att årets planering blev för ambitiös?
Tiden räcker inte till, vad hände?
Kanske är det redan nu dags att prioritera de mål som satts för 2020!

Ett relativt enkelt och väl beprövat koncept är att prioritera projekt utifrån hur brådskande de är samt vilken påverkan de kommer att ha. Här finns en nedladdningsbar matris som kan vara ett verktyg för att prioritera rätt! Med rätt fokus på rätt saker ökar sannolikheten att nå de resultat som önskas. Printa ett exemplar, och diskutera igenom vilka projekt som kommer ha stor påverkan och är brådskande?

Att prioritera och fokusera är något vi på Chair arbetar med i form av t.ex. Ägardirektiv och 360°analyser. Med ett extern perspektiv utmanar vi och hjälper till att belysa de affärskritiska prioriteringarna och skapar förutsättningar för att ni ska arbeta i en riktning som en grupp. En riktning som möjliggör för en extern Vd att få en snabbare startsträcka.

Det både möjliggör för ny kompetens och frigör kraft i företaget!

Lycka till!

David Tingåker
Jr. Business Manager