Ett urval uppdrag

Här kan du läsa om några av de uppdrag Chair har genomfört. Fråga oss gärna om referenser om ni vill veta mer.

Scrolla ned för en lista på våra uppdrag!

Förberedande VD

Chair engagerades i ett uppdrag till ett tjänsteföretag inom utbildningssektorn där ägaren vill ha hjälp att skala upp företaget med hjälp av en förberedande VD. Projekt pågående

Processledare inför framtagande av ett ägardirektiv

Chair engagerades som processledare till en grupp ägare som stod i begrepp att ta fram ett eget ägardirektiv men vill ha guidning och frågeställningarna. Frågor skickades ut innan och workshopen genomfördes på plats hos kund.

Förberedande VD i Halmstad

Vi engagerades som Förberedande VD för ett industriföretag i Halmstad. Uppdrag pågick under 6 månader och innebar förändringsledning och ägarrådgivning. Uppdraget resulterade i en internrekrytering blev en lyckad lösning för alla parter. Idag är Chair kvar som rådgivare till både VD och ägare.

Varumärkesplattform för tjänstebolag i Göteborg

Vi engagerades att se över ett bolags varumärke och affärserbjudande. Bolaget verkar inom utbildning och hade ett otydligt erbjudande med stor potential att växa. Genom en workshop och ett fåtal möten genomfördes en varumärkesplattform som skapade en tydlig kompassriktning i bolaget.

Rådgivning till ägare i Borås

Vi anlitades som bollplank när man som ägare funderade på att gå in mer operativt i bolaget och genomföra en organisationsförändring där ägaren hade varit en passiv ägare men nu ville ta en mer aktiv roll i bolaget och vilken roll som då skulle kunna vara lämplig.

Förberedande VD inom B2B i Stockholm

Vi anlitades som förberedande vice VD på ett företag i Stockholm. Uppdraget innefattade att förbereda organisationen på en permanent extern VD genom bland annat coachning av ägarna på plats. Uppdraget innefattade även strategiska insatser, som exempelvis att arbeta fram mål och strategier för att nå dessa samt kommunicera ut och förankra dessa i organisationen. Inom ramen för uppdraget gjorde vi även en organisationsförändring som innebar förtydligande kring ansvarsfördelning och befogenheter, samt utvecklade nya rutiner.

Rekrytering av ny styrelseordförande till kommunikationsföretag i Göteborg

Vi engagerades som rekryteringsstöd till ett ägarlett bolag som sökte ny styrelseordförande. Uppdraget innebar såväl analys av ägarnas mognad som matchning av ordförande med kvalifikationer att möta och utmana ägarna att ta bolaget till nästa nivå. Under rekryteringar samarbetar vi med en handplockad rekryterare som även genomför adekvata tester.

Framtagande av nytt ägardirektiv

Vi engagerades i upprättandet av ett ägardirektiv för ett bolag i en koncern, delvis noterat på börsen. Uppdraget innefattade workshop samt intervjuer med ägare för att urskilja deras önskade vilja. Viljorna enades sedan i ett ägardirektiv.

Coach till extern VD i Göteborg

Vi engagerades som VD-coach när ett ägarlett företag rekryterat en ny VD. Uppdraget innebar att hjälpa den nya VDn i arbetet med en nulägesanalys, resonera fram riktlinjer för önskat läge och coacha VD mot det uppsatta målet. Uppdraget pågick under 6 månader.

Rådgivning till ägare

Vi engagerades med uppdraget att agera rådgivare till en ägargrupp om 6 ägare inför rekryteringen av Extern VD till företaget. Uppdraget innebar att ge dem råd inför rekryteringen av Extern VD. Vad behövde man förbereda innan en rekryteringsprocess påbörjades.