Ett urval av våra uppdrag och case | Chair

Ett urval uppdrag

Här kan du läsa om några av de uppdrag Chair har genomfört. Fråga oss gärna om referenser om ni vill veta mer.

Scrolla ned för en lista på våra uppdrag!

Förberedande VD

Chair Management har arbetat tillsammans med BLP Entreprenad AB, som vågade satsa stort trots Covid-19s framfart. Läs mer om vår spännande resa här.

ÄGARDIREKTIV

Vi på Chair fick förtroendet att bistå Dayspring i framtagandet av ett nytt ägardirektiv samt rekrytering av en ny styrelseordförande. Läs mer om deras syn på samarbetet här.

Ägardirektiv

Chair Management har tillsammans med ägarna till Thuressons Hönseri tagit fram ett nytt ägardirektiv. Läs mer om deras resa från familjeföretag till ett partnerägt företag. Hela intervjun hittar du här.

360°analys

Chair Management har varit med och genomfört en 360°analys tillsammans med Corporate Apartments. Läs hela kundintervjun med företagets VD och Delägare, Sara Dennås här.

Ägardirektiv

Chair Management har varit med och tagit fram ett ägardirektiv för Västkustägg. Läs hela kundintervjun med Oscar Olsson, ägare och VD här.

360°analys

Chair Management har haft till uppdrag att genomföra en 360°analys för att assistera Ingroup och Head Counsulting i deras tillväxtresa! Läs hela intervjun med ägare Andreas Sjöström här.

FÖRBEREDANDE VD®

Chair har ett pågående uppdrag där vi bistår Ordrum AB med en Förberedande VD. Läs intervjun med hur företagets grundare och ägare Erik Mattsson resonerade inför att ta in en Förberedande VD, här.

Processledare inför framtagande av ett ägardirektiv

Chair engagerades som processledare till en grupp ägare som stod i begrepp att ta fram ett eget ägardirektiv men vill ha guidning och frågeställningarna. Frågor skickades ut innan och workshopen genomfördes på plats hos kund.

Förberedande VD i Halmstad

Vi engagerades som Förberedande VD för ett industriföretag i Halmstad. Uppdrag pågick under 6 månader och innebar förändringsledning och ägarrådgivning. Uppdraget resulterade i en internrekrytering blev en lyckad lösning för alla parter. Idag är Chair kvar som rådgivare till både VD och ägare.

Förberedande VD inom B2B i Stockholm

Vi anlitades som förberedande vice VD på ett företag i Stockholm. Uppdraget innefattade att förbereda organisationen på en permanent extern VD genom bland annat coachning av ägarna på plats. Uppdraget innefattade även strategiska insatser, som exempelvis att arbeta fram mål och strategier för att nå dessa samt kommunicera ut och förankra dessa i organisationen. Inom ramen för uppdraget gjorde vi även en organisationsförändring som innebar förtydligande kring ansvarsfördelning och befogenheter, samt utvecklade nya rutiner.