artikel

Dags att uppgradera Ägarrollen

Varje framgångsrikt bolag börjar ofta med en ägare och entreprenör som någon gång har tänkt; ”det måste gå att göra bättre”.

Det är ofta sprunget ur en frustration att finna en lösning på ett problem. Ofta innebär de första åren mycket blod, svett och tårar. Så småningom börjar bolaget få en stabilitet och i bästa fall kommer tillväxten. Ofta är ägaren kvar som operativ entreprenör och kanske Vd.

Allt eftersom aktiverar man i bästa fall sitt styrelsearbete.

Själva rollen som ägare reflekterar man sällan över. Det är samtidigt den enda rollen du inte kan abdikera ifrån så länge du vill vara bolagsägare. 

Vi nästan drunknar i utbildningar för styrelsemedlemmar och Vd:ar. Men visst är det konstigt att i princip inga utbildningar hanterar hur du blir en medveten och kompetent ägare?

Det som är fascinerande är att de som borde driva frågan – våra politiker – inte ens har förstått problemet. I de samtal jag har haft med politiker och intresseorganisationer som ska utveckla företagandet och främja svenskt näringsliv, får jag svaret:

”Det ligger inte i vårt uppdrag”. ”Hur kan det inte ligga i ert uppdrag att utveckla bolagsägaren när utvecklingen av näringslivet är ert uppdrag?” undrar jag. På den frågan har jag ännu inte fått ett tydligt svar.

Staten lägger många miljarder på forskning och utbildning men inte en enda procent av dem går till att utbilda och öka kompetensen hos bolagsägaren. Inte ens 0,1 procent!

Samtidigt är många av de här forskarna även bolagsägare. Även de företagen skulle säkerligen skulle gå bättre om ägaren lyfte blicken.

Jag har funderat mycket på varför det är så här. Insikten och diskussionen kring ägarrollen är anmärkningsvärt obefintlig i politiken, samhällsdebatten och även i media. Det är ansenlig del av Sveriges bolag, drygt 99% som är ägarledda företag. Det är märkligt att man glömmer det högsta bolagsorganet, och den ”lilla detaljen”, ägaren. Eller kan är det helt enkelt okunskap hos politikerna och innovationssystemet vilket är en ännu mer skrämmande tanke.

Hos många ägare finns “det måste gå att göra bättre”-mentaliteten, som driver Sverige framåt, särskilt i ljuset av dagens klimatutmaningar. Proaktiva och medvetna ägare är inte bara en önskelista; de är en nödvändighet för att Sverige ska fortsätta vara konkurrenskraftigt på en alltmer osäker global arena. En ägare bestämmer företagets framtid. Allt börjar och slutar med dem.

Så, till dig som läser detta, vare sig du är Vd, ägare, politiker, eller en samhällsmedborgare – det är dags att vi tar ägarrollen på allvar. Först då kan vi bygga ett starkare, mer innovativt, och hållbart samhälle. Bolaget Sverige AB – och faktiskt hela vår planet – behöver kunskapen.