ladda ner

Dokument

Nedan finner du tillgång till mallar och dokument för en smidig övergång från ägarlett till ägarstyrt, designade för ägare, styrelser och Vd:ar.

Centrala ägardokumentsmallar

Ägardokument spelar en avgörande roll för att säkerställa bolagets framgång och en effektiv ägarstyrning. Dessa dokument utgör grunden för tydlig kommunikation och överenskommelser mellan ägarna, styrelse och Vd. Dokumenten bidrar till att definiera strategier, mål, och ansvarsområden inom företaget. För att underlätta för er som ägare har vi samlat en uppsättning mallar nedan. Dessa mallar är utformade för att hjälpa er att skapa, organisera och underhålla viktiga ägardokument, vilket gör det enklare att navigera i ägarrollen och bidra till företagets långsiktiga framgång.

Checklistor och mallar

Fyll i kontaktformuläret nedan för att köpa dokumenten. Du kommer sedan få dokumentet skickat till din mailadress.

Dokumentnamn

Pris exkl moms

Ägardirektivsguide

890 kr

Här får du mall för ägardirektiv, en förklaring vad som bör ingå under varje rubrik samt frågor hur du ska tänka för att utveckla ägardirektivet.

Styrelsepaket – kom igång

995 kr

Här får du mallar på agenda för styrelsemöte, styrelseprotokoll, styrelsens arbetsordning, årsplan för styrelsens möten samt en checklista för styrelsearbetet.

Vd uppdrag

500 kr

Här får du en mall du kan använda för att fylla i Vd uppdraget till en extern Vd samt frågor du bör besvara.

Checklista ägarstyrt

0 kr 

Här får du en mall du ska tänka på för att ta bolaget från ägarlett till ägarstyrt.

{

”Att äga är makt. Och med makt följer ett ansvar.”

Beställ dokument

Dokument

10 + 1 =