artikel

Intervju med Agneta Olsson – Safe Return

FRÅN ÄGARLETT TILL ÄGARSTYRT, INTERVJU MED AGNETA OLSSON |

Strax innan jul hade vi den goda turen att få till en intervju med Agneta Olsson, som till våren publicerar sin andra bok, “Ägarguiden, utveckla din ägarkompetens”. Till vardags driver Agneta bolaget Chair Management, där hon arbetar med att hjälpa bolag att förflytta sig från ägarlett till ägarstyrt. Tidigare har hon även skrivit boken “Extern Vd, så lyckas du”, som fick väldigt goda vitsord då den publicerades.

Hej Agneta, vad trevligt att äntligen få till den här intervjun. Vad säger du om att vi kastar oss direkt in i frågorna? Jag tänkte börja med att be dig berätta lite snabbt om din karriär och hur du hittade ditt intresse för detta med ägarstyrning och bolagsledning.

Fram till 2008 arbetade jag på Santa Maria, som var ett familjeägt bolag där jag hade en ganska central position, vilket gav mig goda erfarenheter av att jobba inom ett ägarlett företag. 2008 tog jag sedan ett jobb som extern vd inom ett mindre företag inom detaljhandeln. Det bolaget hade två ägare som även arbetade kvar operativt och jag var deras första externa Vd.

Jag blev kvar där i ca ett år. I mina bästa stunder brukar jag säga att “det året var intressant”. Det uppdraget ledde till att jag upplevde ett behov av att förstå vad det är för mekanismer som utlöses hos ägare och medarbetare då man tar in en extern Vd i ett bolag. Så jag skrev en bok om det tillsammans med Annika Hall, som forskar inom detta på Handelshögskolan i Jönköping. Efter att boken getts ut började jag även att hålla föreläsningar i ämnet.

OK, så det blev din första bok, “Extern Vd, så lyckas du”. Hur förkovrade du dig i ämnet och hur hittade du material och kunskap som underlag till boken?

Dels så hade Annika forskat inom detta, dels så bidrog jag själv med ett hundratal intervjuer med både ägare och vd:ar. Syftet var att fånga upp de viktigaste principerna och framgångsfaktorerna för att lyckas med att tillsätta en extern Vd.

Var det då som ni även myntade uttrycket “från ägarlett till ägarstyrt”? Kan du kortfattat beskriva skillnaden mellan att leda och styra?

Ja, i ett ägarlett företag är det ofta så att samma person är både ägare, Vd och styrelseledamot, och samtidigt väldigt mycket operativ. Det vill säga, en person sitter på alla stolarna samtidigt. I ett litet eller nystartat företag har man inte alltid råd att anställa personer, och i början är det också väldigt mycket fokus på det operativa, som att få in kunder och skapa likviditet.

I takt med att bolaget växer, och för att det ska kunna växa, behöver man så småningom separera de här frågorna och rollerna, och då behöver bolaget förflytta sig från ägarlett till ägarstyrt.

I ett ägarlett bolag leder ägaren bolaget i mer eller mindre alla frågor medan i ett ägarstyrt bolag bör du som ägare styra genom ett genomtänkt proaktivt ägarskap. Bolaget bör kunna fungera utan att du är kvar i det operativa. Om du som ägare till exempel har tagit in en extern Vd, kan du fortsätta vara med i det operativa arbetet, men det är otroligt viktigt att du inte kortsluter systemet genom att nyttja din ägarroll i det operativa arbetet.

Jag brukar säga att normalt är ägaren bolagets största tillgång, då han eller hon ofta sitter med en fingertoppskänsla för hur bolaget ska utvecklas. Men samtidigt kan det vara så att när ett bolag ska ta nästa steg i utvecklingen så finns det en stor risk med att ägaren har skapat en organisation som inte kan fungera utan dennes närvaro.

Som ägare är du inte heller alltid medveten om vilket inflytande du har genom att bara vara ägare, och vilka signaler du kan sända som ägare i organisationen. Så om en ägare tycker någonting kan medarbetarna ofta uppfatta det som att det är en order medan det från ägarens sida bara var ett litet förslag.

Om vi tittar lite på Vd-rollen. Om man är på väg att kliva in i rollen som extern Vd, vad har andra berättat för dig att de lärt sig av att läsa “Extern Vd, så lyckas du”?

Att det är så otroligt viktigt att bägge parter pratar igenom samarbetet och att de verkligen tar pulsen på varandra, och att det finns tydligt dokumenterade spelregler innan, så att Vd är väl förberedd när han eller hon kliver in i bolaget.

När du kommer in i bolaget som ny vd är det otroligt viktigt att ha respekt för företagskulturen och känna in den innan du börjar göra förändringar. Företagskulturen är ofta stark i ägarledda bolag men samtidigt är ägaren inte alltid medveten om det.

Tyvärr är det så att många tilltänkta Vd:ar inte ställer tillräckligt med frågor innan anställningen, utan antingen hoppas de att allt kommer att gå bra eller så vill de så gärna ha jobbet och tänker att det löser sig ändå. Jag har träffat personer som redan varit externa Vd:ar i ägarledda bolag och därefter gått i fallgropen igen för att de vill så gärna att det ska fungera. Men när det väl är skarpt läge och man ska jobba tillsammans spelar det ingen roll hur bra det kändes vid intervjun eller vid de tillfällen man har träffats innan, om man inte kommit överens om spelreglerna.

Så om vi då pratar om den kommande boken, “Ägarguiden utveckla din ägarkompetens”, 12 framgångsfaktorer. En handbok för ägare, styrelse och Vd i ägarledda bolag. Vad var det som du ansåg som nödvändigt till varför den behövde skrivas?

Jag har arbetat mycket med att förflytta bolag från ägarlett till ägarstyrt och upptäckte att det finns väldigt många styrelseutbildningar och Vd-utbildningar, men när jag letade efter litteratur för ägarrollen hittade jag ingenting. Det finns väldigt lite forskning om detta och många vet inte vad de bör göra i en ägarroll. Den forskning som fanns var också väldigt akademiskt skriven och inte riktad mot entreprenörer.

Ett av problemen när du tar in en extern Vd, är att du som ägare känner dig vilsen, och inte riktigt vet vad du ska göra. Du trodde att du ville ta in en extern Vd för att du är trött på administration och HR, men de roliga uppgifterna vill du gärna behålla. Har du då inte börjat odla din ägarroll i tid med att sätta dig in i vad det innebär att faktiskt ta sig an just ägarfrågor, då blir du vilsen och börjar hitta saker att göra och risken är väldigt stor att du börjar lägga dig i Vd:s arbete.

Jag har också mött många ägare som inte tar sig tid att lyfta blicken och titta längre fram för att de är för djupt engagerade i det operativa arbetet, även om de ännu inte har tagit in en extern Vd. För att man ska kunna utveckla ett bolag över tid från ägarlett till ägarstyrt så behöver bolaget fungera autonomt, utan dig som både ägare och vd. Som ägare behöver du verkligen ha det här längre perspektivet som en viktig del i din ägarroll.

Spännande! Du bryter verkligen ny mark här med att tillgängliggöra den här kunskapen för de som verkligen behöver den.

I en presentation av den kommande boken listar du 12 punkter boken tar upp. Jag tänkte att vi kanske kunde prata om ett par av dem här. Det här kanske blir en dum fråga men finns det någon särskild punkt du vill lyfta fram som särskilt viktig av dessa?

Alla punkter är lika viktiga för att du ska kunna öka din medvetenhet som ägare, men jag tror att väldigt många underskattar vikten av ett väl genomarbetat ägardirektiv. Jag tror att många bara skriver ner något. Kanske tar man hjälp av någon som skriver det åt en, eller så skriver man några punkter utan att riktigt marinerat färdigt olika delar och fått det att verkligen sätta sig hos alla ägare eller till och med om du är ensam ägare. Det är tyvärr ganska få ägardirektiv jag har sett som är väl genomarbetade.

Konceptet “från ägarlett till ägarstyrt” skulle jag kunna prata hur länge som helst om, men konceptet “från grundarlett till grundarinspirerat” är också väldigt viktigt. Jag upptäckte att trots att en grundare eller ägare hade läst boken “Extern Vd, så lyckas du”, så var det inte alla som lyckades släppa taget, även om de hade ett ägardirektiv på plats.

Ett ägardirektiv bör därför kompletteras med att man dokumenterar grundarfilosofin i bolaget. Det vill säga en beskrivning över hur man har gjort saker för att skapa framgång för just det här företaget. Att få det dokumenterat i form av en grundarfilosofi, gör att man som grundare eller ägare kan känna sig tryggare med att släppa taget och bli mer av en inspirationskälla för verksamheten.

Jag tänker också att utan ordentligt utformat ägardirektiv kan det väl även finnas underlag för konflikter om man är flera delägare av ett bolag?

Bra att du nämnde det för det är också ett viktigt kapitel. Väldigt ofta när man är flera ägare, så känns allting ofta bra i början. Till exempel så har man ju inte alltid valt varandra för sina kompetenser, eller i bästa fall har man gjort det, men ofta är det för att man är kompisar eller att det bara blev så.

När bolaget sedan utvecklas så förändras ju ofta även livet bland delägarna. Någon kanske gifter sig, någon får barn, eller någon får inte barn och vill jobba mer. Det kan ofta leda till konflikter mellan ägarna, om man inte adresserar detta i tid. Cirka 65-70 procent av alla bolag läggs ner förr eller senare just på grund av konflikter mellan ägarna.

Det låter som en väldigt viktig detalj att få under kontroll. Finns det ytterligare någon punkt från listan du vill nämna?

Ja, som bolagsgrundare eller ägare vill du förmodligen alltid framtidssäkra ditt företag för kommande generationer eller för att sälja det vidare. Även om du inte tänker göra det precis nu är det otroligt viktigt att du gjort en planering från ägarlett till ägarstyrt, så att du ger dig själv alla valmöjligheter i framtiden. Du kanske inte behöver sälja eller lämna över bolaget just nu, men du kan göra det om du vill.

Jag har mött många företagsledare på mina utbildningar som säger att de alltid kommer att äga företaget och absolut inte tänker sälja. Men saker och ting händer, som att vi till exempel själva kan gå bort. Då vill du nog inte att bolaget dör med dig. Därför menar jag att de allra flesta behöver ha en plan färdig i god tid för hur bolaget skall säljas eller föras över till nästa generation.

OK, tack Agneta för en bra intervju. Låt mig runda av med en sista fråga om dina egna framtidsplaner med Chair?

Just nu ligger fokus på korrekturläsning av boken, som alltså kommer ut i mitten av mars, och som kommer att finnas tillgänglig via till exempel Adlibris och Bokus. Jag själv stöttar ju många ägare och håller en del utbildningar och föreläsningar. På Chair brinner vi för det här, så vi planerar även att utveckla ett antal digitala tjänster, som till exempel webbkurser och digitala tjänster.

Ambitionen är också att materialet så småningom även skall finnas på engelska, då jag redan upptäckt att den engelskspråkiga litteraturen inte heller har mycket att erbjuda kring dessa frågor, som vänder sig direkt till entreprenörer, ägare och Vd:ar.

Fantastiskt! Tack, Agneta! Boken finns alltså att köpa via till exempel Adlibris eller Bokus, i början av mars. Jag vill även passa på att tipsa våra läsare om Chairs hemsida med blogg på www.chair.se, samt gott om länkar till andra artiklar om och med Agneta och Chair.

Thomas Stridsman Sjövy,
Safe Return Asset Management Nordic