artikel

Mindfulness är farligt för företag

MINDFULNESS ÄR FARLIGT FÖR FÖRETAG |

Mindfulness är ett av tidens modeord när den stressade nutidsmänniskan behöver lindring och bot.

Vi ska leva i nuet, det enda vi kan påverka, och inte tyngas av motgångar som varit eller oroa oss för faror som väntar i framtiden.

Det förhållningssättet har sitt ursprung i buddhismen och kan vara bra för individen. Men det är definitivt farligt för företaget. För ägare och ledare räcker det inte med att fånga dagen, för det leder till stagnation. De måste också fånga morgondagen och morgondagens marknad.

Fokusering på dagsläget innebär att nödvändiga interna förändringar försvåras. Det gäller speciellt organisationer som närmar sig eller som redan befinner sig i kris. Förändringsarbete som börjar i nu-läget försvåras av att de lätt hamnar i skulddiskussioner, som innebär ett meningslöst energiläckage.

Fokusera framåt

Börja istället med att ställa denna fråga: ”Hur ska det se ut när det är som bäst?

Den som leder processen måste vara stenhård och inte släppa greppet om gruppen förrän den enats om en tydlig och detaljerad beskrivning av det önskade läget. Det är viktigt att varje enskild person i gruppen tydligt bekräftar att hon eller han står bakom beskrivningen.

Denna del av processen måste få ta den tid som krävs, även om det handlar om timmar, kanske en hel dag.

Först därefter tar processledaren gruppen till nu-läget: Frågeställningen blir: ”Bra då vet vi hur det ska se ut när det är som bäst. Hur ser det då ut idag?

Denna punkt får ta maximalt två minuter. Processledaren behöver bara få ett jakande svar på frågan: ”Kan vi enas om att det idag inte ser ut som det ska göra när det är som bäst?”

Sedan går man vidare till den tredje och sista frågeställningen: ”Vad måste vi alltså göra?

Resultatet ska bli en prioriterad handlingsplan för hur företaget tar sig till det önskade läget i den omedelbart förestående framtiden.

Genom denna processordning slipper man meningslösa skulddiskussioner. Istället mobiliseras all den positiva energi som krävs för ökad tillväxt och lönsamhet.

Processen kräver en driven och stark processledare med tydligt mandat av företagsledningen och ytterst av ägaren. Om någon efter den inledande diskussionen inte anser sig kunna ställa sig bakom den gemensamma målbilden, då måste det adresseras på det enda möjliga sättet. Nämligen genom att konstatera att den som inte står bakom företagets mål måste hjälpas till en framtid någon annan stans.

ANDERS LUGN