artikel

Ordrum

Företaget Ordrum AB startade sin utbildningsverksamhet med visionen om en värld där vi förstår varandra. Verksamheten idag har fokus på presentationsteknik, bemötande och effektiva möten.
Grundaren Erik Mattsson startade bolaget i liten skala 1996 och sedan dess har bolaget utvecklats till ett gediget kunskapsföretag.

Bolagets styrka har alltid legat i dess unika metoder och verktyg, där man blandar teaterns träningstekniker med det mer ingenjörsmässiga. Under åren har ett digert utbildningsmaterial växt fram i böckerna Talarkokboken, Möteskokboken och Skrivarkokboken samt i materialen Talarkorleken, Uppfattas.se samt flera appar.

– I takt med att ett bolag växer blir det mer komplext och jag kom till en punkt när jag inte fann det lika lustfullt att leda bolaget, säger Erik Mattsson.

År 2018 tog Erik kontakt med Agneta Olsson, ägare och Vd i Chair.

– Det var tydligt att Erik önskade rådgivning och stöd både i det strategiska men även operativa för att kunna förbereda både sig själv och organisationen på att gå från ägarlett till ägarstyrt, säger Agneta Olsson.

Tillsammans formulerade de hur de olika ansvarsrollerna skulle se ut när Erik var kvar som grundare och högst operativ och med Agneta som Förberedande Vd ungefär en till två dagar i veckan.

En framgångsfaktor är att Erik och Förberedande Vd:n har stående veckoavstämningar där Förberedande Vd:n rapporterar status till ägaren. Förberedande Vd:n får även ta del av ägarens långa erfarenhet vilket blir en unik kunskapsöverföring.

Vad anser du är den största fördelen med en Förberedande Vd?

– Det är oerhört utvecklande att få någon annans kloka blick på det man själv sitter mitt i. En Förberedande Vd kan också hjälpa till att mejsla fram ett tydligare fokus och ta bort det som det är dags att släppa. Mitt stora intresse har alltid varit utveckling av metodik och verktyg – och nu får jag mer tid att fokusera på detta samtidigt som Agneta kan hjälpa mig med prioriteringar, hålla företagets fokus och leda medarbetarna.

Vad ser du som största utmaningen att gå från ägarlett till ägarstyrt?

– Som ägare och Vd har jag varit van att ha ett finger med överallt, och det är förstås svårt att bara sluta upp med det. Agneta är dock otroligt skicklig på att vänligt och tydligt hjälpa mig att hålla mitt fokus där det ska vara. Det är väldigt roligt och precis lagom utmanande. Jag rekommenderar en förberedande vd till alla ägarledda företag som vill utvecklas vidare.

Vi tackar för förtroendet och ser fram emot en spännande resa tillsammans!