Quiz: Är du redo för en extern VD? | Chair

Är du redo för en extern VD?

Du kanske drömmer om att få ny fart på ditt företag, eller ta ett kliv tillbaka?

10 frågor – Gör vårt snabbtest nedan!

                                                                                     Få  en checklista om du fyller i alla frågorna

1Är det fortfarande lustfyllt att utveckla företaget?

2Har du någon annan hobby än ditt företag?

3Brinner du för personal och att utveckla medarbetarna?

4Håller du isär din egen plånbok och företagets ”plånbok”?

5Har du ett tydligt ägardirektiv som du ser över minst 1 gång om året?

6Har du ett strategiskt styrelsearbete med minst 2 externa ledamöter?

7Vill du att värdet på bolaget ska öka?

8Skulle bolaget fortsätta att fungera utmärkt om något händer dig?

9Har ni kartlagt er företagskultur?

10Hinner du med allt du brinner för?

Grönt kort!
DU ÄR REDO FÖR ATT TA IN EN EXTERN VD!

För att ge en kommande VD en flygande start rekommenderar vi att du genomför en kulturmätning på ditt företag. Vi hjälper dig att förstå och sätta ord på hur er kultur för att lyckas!

VÄRDEFULLA TIPS FÖR DIG SOM ÄGARE

Ta del av vår checklista med värdefulla tips i hur du går från ägarlett till ägarstyrt. Gör du några av punkterna idag?

Gult kort!

DU BÖRJAR BLI REDO FÖR EN EXTERN VD...

..men vår rekommendation hade varit att ta in en förberedande VD först. En förberedande VD hjälper ägare att förbereda både sig själva och bolaget inför rekrytering av en första extern VD. En förberedande VD arbetar för ditt företag 3 dagar i veckan och skapar förutsättningar för att senare lyckas med en extern VD.

VÄRDEFULLA TIPS FÖR DIG SOM ÄGARE

Ta del av vår checklista med värdefulla tips i hur du går från ägarlett till ägarstyrt. Gör du några av punkterna idag?

Rött kort!
DU KANSKE INTE ÄR HELT REDO...

Ett första steg kan vara att ta fram ett ägardirektiv. Ett ägardirektiv är en förutsättning för att lyckas med en extern VD och ska fånga ägarnas långsiktiga ambition med företaget och ligga till grund för styrelsearbetet och VD-instruktion.

VÄRDEFULLA TIPS FÖR DIG SOM ÄGARE

Ta del av vår checklista med värdefulla tips i hur du går från ägarlett till ägarstyrt. Gör du några av punkterna idag?

    Genom att fylla i din email godkänner du att Chair Management lagrar och behandlar personuppgifterna i syfte att kunna tillhandahålla det begärda innehållet.