artikel

Strandbergs Guitars

“Det krävs att man är musikalisk”

Chair har många spännande uppdrag på gång. Marie Wiklund har precis avslutat sitt arbete med Strandberg Guitars i Uppsala.

Hur skulle du beskriva ditt arbete?

Jag gillar att beskriva mig som en förändringsledare, den som driver arbetet mot målet att gå från ägarlett till ägarstyrt. En ägare har ofta gått och funderat länge på hur man ska göra och jag går in och är en katalysator för att göra tankarna till verklighet. När en ägare själv inte har möjlighet att lyfta blicken, från det operativa arbetet till det strategiska arbetet, kan jag hålla i den röda tråden och föra arbetet vidare. Samtidigt som det kräver en hög musikalitet att lyssna av ägaren.  [Reds. Anm. Det är Göteborgshumor ;)]

Hur har du jobbat för att främja Strandberg Guitars tillväxtresa?

Just med Strandbergs har det varit viktigt att rita upp bilden av hur livet ska se ut efter den här insatsen. Att inspirera genom en gemensam vision.  Jag har bidragit till att vidareutveckla organisationen  med tydligare anpassning för en ägarstyrning. Ägarna har väldigt mycket strategiska tankar och är innovatörer inom sitt område. Fokus har legat på att flytta dem från den operativa stolen för att ge dem tiden och orken att lyfta bolaget till nya höjder.

Vilka uppgifter du gett tror du har varit mest utvecklande för Strandberg Guitars?

Ägardirektivet har gett mycket, det är jag helt säker på. Att få ner tankar, känslor och visioner till konkreta, strukturerade lösningar med målet att gå till ägarstyrning. Det har varit ett så starkt startskott, att det nu kommer att bli verklighet på riktigt.
Jag kommer väldigt nära ägarna och bygger upp ett förtroende. Jag tror att ägare upplever en genuin omsorg om sitt bolag genom mitt sätt att arbeta. Det är i alla fall mitt främsta mål. Som ett led i möjliggöra denna utvecklingen har rekryteringen av ny operativ chef varit avgörande. I detta arbete har det tydligt bidragit till att jag byggt upp ett förrtoende och djup förståelse för ägarnas krav på profil i form av bakgrund och värdegrund.

Vilka fördelar ser du med Chairs arbetssätt?

Ägarledda företag är i en ganska utsatt position i och med att man lätt blir splittrad av de många arbetsuppgifterna. Chairs arbetssätt där jag kommer nära ägare och är lyhörd för deras problem tror jag är positivt. Vi kommer inte in med en pekpinne och säger hur saker ska vara utan skapar en gemensam plan byggd på förtroende. Vi är drivande, men gör det med omsorg.

Hur har din personliga utveckling sett ut i ditt arbete med Strandberg Guitars?

Jag har fått ännu större förståelse för ägarens position i ett ägarlett företag. Varje gång jag är inne i den här typen av process, ser och förstår jag betydelsen av vårt arbete på nytt. Vilken roll vi har och hur viktigt Chairs arbete är. Jag önskar att vi kan fortsätta att hjälpa många fler företag på det här sättet. Behovet i Sverige är stort.

__________________________
Ellinor Claesson
Kommunikatör