Våra tjänster & produkter för ägarledda bolag | Chair

Vad gör vi?

Läs mer nedan.

Ägare

Vill du skala upp upp företaget, lyckas med ett VD skifte, eller möjliggöra en framgångsrik exit?

Styrelse

Funderar du på hur man "kommer igång" med ett styrelsearbete?

Extern VD

Vill du lyckas på ditt nya uppdrag som extern Vd? Eller är ägare och VD?