Vad gör vi?

Läs mer nedan.

Chair Trust

Vi vägleder ägare i vad och hur vederbörande ska tänka på när hen vill lämna VD stolen .
Oavsett om det är generationsskifte, VD skifte eller exit.

Chair Man

Vi hjälper ägare att komma igång med styrelsearbetet.

Chair Leader

Vi agerar stöd och coach till extern VD.