Vi vägleder ägaren i hur man ”släpper taget” | Chair

För Ägare

  • Ägardirektiv -  strategiskt ägardokument med Chairs skräddarsydda process.
  • Ägarterapi® -  ensam ägare, flera ägare eller familjeföretag.
  • Förberedande VD® - Säkerställer att du lyckas med en framtida Extern Vd - 1 år 
  • Förberedande Styrelseordförande ® - Värm upp med ett styrelsearbete - 1 år

Besök även Styrelse

Eller VD