Vi vägleder ägaren i hur man ”släpper taget” | Chair

För Ägare

  • Steg 1 - Chairs 360° analys: Ex. intervjuer med ägare, anställda, analys, slutsats och rekommendationer.
  • Ägardirektiv: kartlägga ägarviljan och drivkrafterna via en unik process. (valfritt) 
  • Förberedande VD®:  Ökar värdet på bolaget och minimerar riskerna. Säkerställer att du lyckas med en framtida Extern VD. (valfritt)
  • Förberedande Styrelseordförande ®:  Ökar värdet på bolaget. Säkerställer att du kan mjukstarta med styrelsearbetet.
  • Ägarterapi®: Löser konflikter mellan ägare.

 

Besök även Styrelse

Eller VD