Vi vägleder ägaren i hur man ”släpper taget” | Chair

Ägare

Vi hjälper dig/er att gå från ägarlett till ägarstyrt.

Tjänster

  • Ägardirektiv: kartlägga ägarviljan och drivkrafterna via en unik metod.
  • Chairs 360° analys: Ex. intervjuer med ägare, anställda, analys, slutsats och rekommendationer.
  • Förberedande VD®:  En inhyrd VD att "träna på" utan risker.  Skapar förutsättningar för en permanent extern VD samt vägleder ägaren på plats i bolaget.

Effekt:  Skapar förutsättningar för bolaget att växa framgångsrikt. Ökar värdet vid en eventuell försäljning. 

 

Besök även Styrelse

Eller VD