Chair Trust

Vi vägleder dig som ägare i syfte att utveckla ditt företag alternativt om du vill sälja ditt företag.

TJÄNSTER

  • Ägardirektiv: kartlägga ägarviljan och drivkrafterna.
  • Objektiv 360° analys: Ex. intervjuer med ägare, anställda, analys, slutsats och rekommendationer.
  • Förberedande VD:  En inhyrd VD att "träna på" med uppdraget att både skapa förutsättningar för en permanent extern VD samt att coacha ägaren på plats i bolaget.

Effekt:  Skapar förutsättningar att bolaget fortsätter växa framgångsrikt

 

Besök även Chair Man

Eller Chair Leader