VD stöd | Chair

VD stöd

Känner du dig ensam i din roll? Har du ingen du ventilera viktiga frågor med? Behöver du ett "osynligt" stöd?

Tjänster

  • Executive mentor
  • Utbildning för VD i ägarledda företag
  • Rådgivning i ledarfrågor

Effekt: Skapar en framgångsrik operativ styrning av bolaget

Besök även Styrelse

Ägarstyrning