Utbildningar | Chair

Skala upp företaget – från ägarlett till ägarstyrt

Denna utbildning handlar om att lyckas med att gå från ett ägarlett till ett ägarstyrt bolag med en extern vd. Vi går igenom vad som är utmärkande för ägarledda bolag, ett bolags olika utvecklingsfaser, skillnaden mellan ägarlett och ägarstyrt och vad som krävs av såväl ägare som vd för att lyckas att ta bolaget till […] Läs mer »

Diplomerad bolagsägare

Du är en framgångsrik entreprenör och vd men är du en bra ägare? Ett aktivt ägande är grunden för att driva och utveckla företag. Denna utbildning handlar om vad som utmärker framgångsrika bolagsägare och därmed framgångsrika företag. Vi går igenom ägarrollen och vilket ansvar som ligger på dig som ägare kontra styrelse och vd. Du […] Läs mer »