Förberedande Vd i ägarledda företag | Chair

Förberedande Vd i ägarledda företag

Sveriges företag är till drygt 98% ägarledda företag. Dessa är speciella just för att ägarna är aktiva i den dagliga verksamheten på ett eller annat vis. För att ett sådant bolag ska kunna skala upp krävs det en insikt och medvetenhet om innebörden att gå från ägarlett till ägarstyrt. En viktig del är ofta att ta in extern VD för att ta bolaget till nästa nivå. För att ägare och extern VD ska lyckas i samspelet är det en stor fördel att knyta till sig s.k.Förberedande VD i bolaget. En Förberedande VD är en brygga mellan ägaren/VD:n och den förste externa VD:n. Uppdraget är att tydliggöra sådant som ofta bara finns i ägarens huvud såsom visioner, strategier, rutiner och processer – kort sagt: bolagets själ. I det Förberedande VD uppdraget ligger också att successivt lotsa ägaren att släppa taget om VD uppgifterna.

Denna fyra dagars utbildning i samarbete med IHM Business School handlar om att ge dig kunskap, verktyg och inspiration för att lyckas i ett sådant uppdrag. Planerad start oktober 2019.

Du får:

 • Förståelse för hur man leder och styr och genomför en förändringsresa i ägarledda företag
 • Konkreta verktyg och tips för att styra och leda
 • Konkreta tips för att skapa lönsam tillväxt
 • Verktyg för att identifiera företagets finansiella hävstänger
 • Checklista för bättre kassaflöde
 • Exempel från andra företag som du kan ta med dig till din egen verksamhet
 • Erfarenhetsutbyte med personer i position att påverka styrning och arbetssätt
 • Användbara tips för hur du kan leda på ett sätt som ger energi och engagemang bland medarbetarna.

 

MÅL MED UTBILDNINGEN:

 • Förstå effekten av att gå från ägarlett till ägarstyrt
 • Hur hanterar man VD rollen i ett ägarlett företag?
 • Ägardirektiv, vad och varför
 • Aktivera styrelsearbetet – hur tar man första steget
 • Vad innebär en 360° analys i ett ägarlett företag
 • Verktyg att skapa struktur och centrala processer utan att tappa entreprenörsandan
 • Ledstjärna, vision, mission och kärnvärden – och vikten av dessa
 • Vikten av innovation i tillväxtföretag
 • Komptensväxlingar – och hur genomförs de på bästa sätt?
 • Hur tänker en ägare och vilka är ofta dennes framgångsfaktorer.
 • Hur får man en ägare att ”släppa taget” och växa med företaget?
 • Ekonomiska mål och uppföljning
 • Vad har lönsamma företag gemensamt?
 • Det växande företagets ekonomiska utmaningar
 • Se varningssignalerna i nyckeltalen
 • Hur Identifierar man dolda kostnader

 

Skapa engagemang och delaktighet

 • Leda i förändring
 • Motivera istället för hotivera
 • Vikten av kommunikation
 • Tydliga budskap
 • Att skapa samsyn

 

Denna utbildning riktar sig till ägare, Vdar, styrelseledamöter samt mellanchefer med ambition att ta klivet att anta sin första VD roll.

Kurslitteratur: Extern VD – så lyckas du och Ekonomi för chefer.

Kursledare: Agneta Olsson och Jonas Bernhardsson

 

Tillbaka till alla utbildningar

  Kostnadsfri förfrågan

  Gör en kostnadsfri förfrågan på utbildningen. Du är också varmt välkommen att ringa oss på 0706 74 20 01 eller maila oss på kontakt@chair.se så hjälper vi dig.


  Jag godkänner att ni hanterar mina uppgifter enligt GDPR.