Diplomerad bolagsägare | Chair

Diplomerad bolagsägare

Du är en framgångsrik entreprenör och vd men är du en bra ägare? Ett aktivt ägande är grunden för att driva och utveckla företag. Denna utbildning handlar om vad som utmärker framgångsrika bolagsägare och därmed framgångsrika företag. Vi går igenom ägarrollen och vilket ansvar som ligger på dig som ägare kontra styrelse och vd. Du får också lära dig hur du kan arbeta med ägardirektiv på ett nytänkande sätt för att få ägarviljan levande i hela organisationen.

Vad är det som gör att vissa bolag lyckas bättre än andra? Vad är det som gör att vissa bolag överlever generationer medan andra blir dagsländor? Det börjar alltid med ägaren. Som bolagsägare kan du tillsätta styrelse och vd men den centrala och viktiga ägarrollen kan du aldrig lämna över eller abdikera från. Därav är det viktigt att du förstår ägarrollen på djupet för att framgångsrikt kunna utveckla ditt företag till nästa nivå.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM

 • Bolagsorganens olika roller med fokus på ägaren
 • Vad ingår i ägarrollen – vilket ansvar som ligger på dig som ägare kontra styrelse och vd
 • Vad är utmärkande för en medveten och aktiv ägare
 • Ett bolags olika tillväxtfaser och vilket ledarskap som krävs i olika faser
 • Ägarmöten och ägaragendan. Hur får man bästa samverkan?
 • Vikten av ägardirektiv – och hur du får ägarviljan levande i hela organisationen
 • Successionsplanering – olika möjligheter
 • Ska man satsa på exit, generationsskifte, eller en extern vd?
 • Ägarkonflikter – hur man undviker dessa
 • 9 framgångsnycklar som skapar framgångsrika ägarledda bolag
 • Företagskulturen och hur du som ägare kan påverka den

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL

 • Ägare, grundare, entreprenörer, företagsledare
 • Styrelseledamöter
 • Vd

MÅL MED UTBILDNINGEN
Att du som deltagare ska få:

 • Djup förståelse för ägarrollens påverkan på framgången i företaget
 • Goda kunskaper i hur du manifesterar din ägarvilja
 • Förståelse för vilka attityder, beteenden och karaktärsdrag som skapar framgångsrika företag
 • Verktyg, och insikter att direkt kunna applicera i verksamheten

 

Tillbaka till alla utbildningar

  Kostnadsfri förfrågan

  Gör en kostnadsfri förfrågan på utbildningen. Du är också varmt välkommen att ringa oss på 0706 74 20 01 eller maila oss på kontakt@chair.se så hjälper vi dig.


  Jag godkänner att ni hanterar mina uppgifter enligt GDPR.