Diplomerad bolagsägare | Chair

Diplomerad bolagsägare

Du är en framgångsrik entreprenör och vd men är du en bra ägare? Ett aktivt ägande är grunden för att driva och utveckla företag. Denna utbildning handlar om vad som utmärker framgångsrika bolagsägare och därmed framgångsrika företag. Vi går igenom ägarrollen och vilket ansvar som ligger på dig som ägare kontra styrelse och vd. Du får också lära dig hur du kan arbeta med ägardirektiv på ett nytänkande sätt för att få ägarviljan levande i hela organisationen.

Vad är det som gör att vissa bolag lyckas bättre än andra? Vad är det som gör att vissa bolag överlever generationer medan andra blir dagsländor? Det börjar alltid med ägaren. Som bolagsägare kan du tillsätta styrelse och vd men den centrala och viktiga ägarrollen kan du aldrig lämna över eller abdikera från. Därav är det viktigt att du förstår ägarrollen på djupet för att framgångsrikt kunna utveckla ditt företag till nästa nivå.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM

 • Bolagsorganens olika roller med fokus på ägaren
 • Vad ingår i ägarrollen – vilket ansvar som ligger på dig som ägare kontra styrelse och vd
 • Vad är utmärkande för en medveten och aktiv ägare
 • Ett bolags olika tillväxtfaser och vilket ledarskap som krävs i olika faser
 • Ägarmöten och ägaragendan. Hur får man bästa samverkan?
 • Vikten av ägardirektiv – och hur du får ägarviljan levande i hela organisationen
 • Successionsplanering – olika möjligheter
 • Ska man satsa på exit, generationsskifte, eller en extern vd?
 • Ägarkonflikter – hur man undviker dessa
 • 9 framgångsnycklar som skapar framgångsrika ägarledda bolag
 • Företagskulturen och hur du som ägare kan påverka den

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL

 • Ägare, grundare, entreprenörer, företagsledare
 • Styrelseledamöter
 • Vd

MÅL MED UTBILDNINGEN
Att du som deltagare ska få:

 • Djup förståelse för ägarrollens påverkan på framgången i företaget
 • Goda kunskaper i hur du manifesterar din ägarvilja
 • Förståelse för vilka attityder, beteenden och karaktärsdrag som skapar framgångsrika företag
 • Verktyg, och insikter att direkt kunna applicera i verksamheten

PROGRAM:

09.00 Välkomna och introduktion

 • Introduktion av dagen
 • Mål och syfte

09.15 Bolagsorganens olika roller med fokus på ägaren

 • De olika bolagsorganen och vikten av en optimal samverkan
 • Vilket ansvar ligger på dig som ägare kontra styrelse och vd?
 • Ägarmöten – hur du skapar effektfulla ägarmöten
 • Kännetecken i olika tillväxtfaser – och vilket ledarskap krävs i respektive fas
 • Vad som ökar värdet på ett företag

10.00 Kaffe

10.15 Ägarviljan – hur du styr bolaget på lång sikt

 • Vilka frågor ingår i ägarrollen och vad är en bra ägare?
 • Familjeföretagets dynamik och ägarlogik kontra andra ägarformer
 • Ägardirektiv och dess konsekvenser
 • Hur får man ägarviljan levande i och utanför organisationen?
 • Successionsplanering – olika möjligheter
 • Exit, generationsskifte eller extern vd?

11.15 Olika perspektiv på ägarrollen

 • Exempel på tre olika ägardirektiv – gruppdiskussion
 • Ägarkonflikter och hur man undviker dessa
 • Quiz – är det en ägarfråga, styrelsefråga eller vd-fråga?
 • Diskussion

12.00 Lunch

13.00 Från grundarägt till grundarinspirerat

 • Nio framgångsfaktorer som skapar ägarstyrda företag i världsklass
 • Ett bolags olika 4 faser – från scaleup till fallande resultat. Vad bör man tänka på i varje fas.

14.30 Företagskultur – den osynliga kraften

 • Kultur och struktur – hur hänger det ihop?
 • Vad ska man tänka på vid rekryteringen i starka företagskulturer?
 • Kulturanalys – hur går det till i praktiken

15.00 Kaffe

15.15 Uppgift: Tre olika ägarcase
Vi går igenom tre case hur man som ägare ska agera för att kunna påverka framgången i företaget.

15.45 Ett lyckat ägarcase
Hur man som ägare lyckades växa med verksamheten och vad som var framgången.

16.15-16.30 Sammanfattning/tid för frågor/avslut

Tillbaka till alla utbildningar

  Kostnadsfri förfrågan

  Gör en kostnadsfri förfrågan på utbildningen. Du är också varmt välkommen att ringa oss på 0706 74 20 01 eller maila oss på kontakt@chair.se så hjälper vi dig.


  Jag godkänner att ni hanterar mina uppgifter enligt GDPR.