Skala upp företaget - från ägarlett till ägarstyrt | Chair

Skala upp företaget – från ägarlett till ägarstyrt

Denna utbildning handlar om att lyckas med att gå från ett ägarlett till ett ägarstyrt bolag med en extern vd. Vi går igenom vad som är utmärkande för ägarledda bolag, ett bolags olika utvecklingsfaser, skillnaden mellan ägarlett och ägarstyrt och vad som krävs av såväl ägare som vd för att lyckas att ta bolaget till nästa nivå. Stort fokus ligger på vikten av att förstå de olika rollerna ägare, styrelse och VD och dess utmaningar.

98,5 % ägarledda företag

Sverige består till drygt 98,5 % av ägarledda företag. Dessa är speciella just för att ägarna är aktiva i den dagliga verksamheten på ett eller annat vis. För att ett sådant bolag ska kunna skala upp krävs det en insikt och medvetenhet om innebörden att gå från ägarlett till ägarstyrt och hur man gör för att nå dit.

Denna en dags utbildning handlar om att ge dig kunskap, verktyg och inspiration för att lyckas.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

– Från ägarlett till ägarstyrt, vad skillnaden är och hur du kan förändra arbetssättet för att lyckas

– Ett företags livscykel, från tidigt skede, tillväxtfas, mognadsfas till degeneringsfas och vad det krävs för ledarskap i de olika faserna

– De olika bolagsorganen: ägare, styrelse och VD och hur man får ett optimalt samspel mellan dessa

– Hur man navigerar som ägare i ägarstyrda bolag

– Hur man lyckas som vd i ägarstyrda bolag

– Hur du får samspelet mellan ägare och vd att fungera optimalt

– Ägardirektivet, det skriftliga dokument som avspeglar ägarens vilja med bolaget, och vad som gör det så viktigt för bolagets framtid

– 360-metoden, som hjälper dig att få en övergripande bild av nuläget och vilka åtgärder du behöver ta till för framtiden

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:

– Höga chefer

– Vd:ar

– Styrelseledamöter

– Ägare

MÅL MED UTBILDNINGEN:

Att du som deltagare ska få:

– Förståelse för hur du lyckas i arbetet med att gå från ägarlett till ägartyrt

– Goda kunskaper i hur du kan arbeta med en nulägesanalys i ett 360-perspektiv i din verksamhet

– Förstå hur ett fruktbart samspel mellan ägare och extern VD kan lyfta ett bolag till hållbar och lönsam affär för ert företag

– En plan för att starta resan i ditt företag

Kurslitteratur: Boken Extern VD – så lyckas du

Tillbaka till alla utbildningar

    Kostnadsfri förfrågan

    Gör en kostnadsfri förfrågan på utbildningen. Du är också varmt välkommen att ringa oss på 0706 74 20 01 eller maila oss på kontakt@chair.se så hjälper vi dig.


    Jag godkänner att ni hanterar mina uppgifter enligt GDPR.