artikel

Utveckla, behålla eller avveckla?

UTVECKLA, BEHÅLLA ELLER AVVECKLA?

Vikten av att sätta nya mål och stryka gamla.

Nu är det nya året här och ofta pratas det om att sätta nya mål för året. Även om det är viktigt att ibland sätta nya mål och börja med nya aktiviteter, kan det vara minst lika viktigt att fundera på vad du ska sluta göra. För att skapa rätt förutsättningar att lyckas  är det viktigt att frigöra tid. Kanske finns det något som inte hanns med under det gångna året som ska strykas helt, istället för att ligga längst ner i “högen”?

Med rätt fokus på rätt saker ökar sannolikheten att nå de resultat som önskas. Detta är något vi på Chair arbetar med, och konkretiserar via t.ex Ägardirektiv och genom 360°analyser. Ofta vänder sig ägare till oss för lyckas med en extern Vd. Att tydligt ta fram en långsiktig ambition i kombination med ett tydligt nuläge frigör kraft att handla.

Tips för ett framgångsrikt 2020:

Fundera inte bara på vad du vill göra, utan även hur du vill göra det, gör en konkret plan.

Tänk efter om du faktiskt vill ta tag i dina mål, eller säger du det bara för att du “borde”?

Fundera på och skriv ned vad som motiverar dig att genomföra målen.

Prioritera dina mål utifrån hur viktiga de är, utifrån vilken påverkan de kommer ha och hur bråttom det är.

Stryk gamla mål, innan du skapar nya!

Lycka till!
David Tingåker
Jr. Business Manager

Länkar till inspiration:
https://hbr.org/2018/02/before-you-set-new-goals-think-about-what-youre-going-to-stop-doing
https://hbr.org/2017/01/3-popular-goal-setting-techniques-managers-should-avoid