artikel

Västkustägg

Chair Management har varit med och tagit fram ett ägardirektiv för Västkustägg, efter avslutat uppdrag intervjuades Vd, Oscar Olsson.

Västkustägg är ett familjeföretag och drivs i dag av tredje generationen. Företaget har sin verksamhet i den halländska byn Eldsberga där de driver ett packeri för ägg. När Chair möter företaget märks en stolthet över att de haft en väldigt fin tillväxtresa i en bransch med tuff konkurrens och med flera stora internationella aktörer.

Vart är ni i er tillväxtresa?

Vi har haft en tillväxt de senaste åren på nästan 30% per år, vilket gjorde att vi slog i kapacitetstaket. Det ledde till att vi gjorde stora investeringar förra året, och trodde och hoppades att vi skulle få pausa lite i år. Nu när vi tittar på siffrorna så växer vi nog ändå med en 20-25% i år.

Nyckel till tillväxten har varit lite tur, lite skicklighet och bra timing. Vi har investerat och har satsat på att vara effektiva och rationella och har ett bra samarbete med Stjärnägg  som är ett bolag vi äger tillsammans med tre andra familjer.

Vilka möjligheter och utmaningar står ni inför?

Idag har vi lite växtvärk, vi har hanterat det bra, men det är också en utmaning. Fortsätter vi växa i den här takten blir det en utmaning som kommer leda till större förändringar. Det blir då svårt att ha kvar vår platta organisation.

Växer vi mer kommer vi behöva fler lager, skikt och mellanchefer och då riskerar vi att tappa kontroll. Risken är att något då slinker mellan fingarna. Samtidigt har själva anläggningen kapacitet att växa mer utan att behöva nya investeringar.

Vad var era förväntningar på Chair?

Jag tänkte att ägardirektiv är en pappersprodukt som man borde ha, lite som någon form av ISO-certifiering, men det visade sig efterhand vara så mycket mer. Vi tänkte helt ärligt när offerten kom att det kanske finns någon annan som gör det billigare, men nu när vi ser outputen var det absolut värt det! Det hjälper oss verkligen att jobba effektivt som ägare.

Hur hade du beskrivit Chair?

Chair var proffsiga, jordnära och härliga att ha och göra med!

Vad var den största ”aha-upplevelsen”?

Att Chair även inkluderade mycket mjukavärden i ägardirektivet. Det har vi alltid tänkt att vi på Västkustägg är bra på, men hade inte tänkt att det skulle vara med i ett ägardirektiv. Eftersom det är viktigt för oss kändes det väldigt bra att ha med ”

Hur hade du sagt att Chair skapar värde för dig som kund?

Hela ägardirektivet hjälper oss att vara samspelta som ägare, vi är samspelta och trodde att vi var det, men nu är vi synkade till 110%. Ägardirektivet hjälper oss att fatta effektiva och rationella beslut. Processen att skapa ett ägardirektiv har också aktiverat vårt ägarforum. Det blir mer effektivt att ha tydligare roller, och nu har vi planerade ägarmöten, där vi sitter samlat och organiserat”

Vilket råd vill du ge andra ägare som vill utveckla sina företag?

Asså har de inte ett ägardirektiv så ta fram ett! Var inte rädd för processen, är man oense, (om man nu hade varit det) så hade man fått jämka lite i ägardirektivet men poängen är att alla parter ska bli nöjda. Det är skönt att ha detta på plats för att undvika att bli oense i framtiden.