FÖRBEREDANDE VD | Att ta in en första extern Vd är en stor omställning för ägare som är vana att styra verksamheten själva. Med erfarenhet från att vara Vd i ägarledda företag har Chair Management utvecklat en metod för att minska tröskeln för såväl ägare som tillträdande Vd. Vi kallar det en Förberedande Vd (F.VD). En F.VD har till uppgift bygga...

read more